• IMMUNOLOGI/IMMUNBIOLOGI

  Murphy K, Travers P, Walport M. Janeway´s Immunobiology. 9:e upplagan (Garland Science 2017). En kompetent och penetrerande framställning av området. Relativt krävande.

  Abbas A K, Lichtman A H, Pillai S: Basic Immunology. Functions and Disorders of the Immune System, 6:e upplagan (Elsevier 2019). “Lilla Abbas”. Kortversion av ”Stora Abbas”, jfr nedan.

  Abbas A K, Lichtman A H, Pillai S: Cellular and Molecular Immunology, 9:e upplagan (Elsevier 2017). ”Stora Abbas”. En kompetent och penetrerande framställning av området. Relativt krävande.


  MIKROBIOLOGI

  Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Medical Microbiology. 9:e upplagan (Elsevier 2020)

  Goering R, Dockrell H, Zuckerman M, Chiodini P. Mims´ Medical Microbiology. 6:e upplagan (Elsevier 2018)

  Barer M, Irving W,  Swann A, Perera N,  Medical Microbiology - A guide to microbial infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. 19:e upplagan (Elsevier 2018)

  Dessa mikrobiologiböcker är i stort sett likvärdiga, men har lite olika upplägg och layout. Murray är amerikansk medan de två övriga är skrivna av engelska författare. Mims utgår från olika infektionssjukdomar och är därmed mer kliniskt upplagd samt har även infektionsimmunologikapitel.

  Annelie Brauner. Medicinsk mikrobiologi & Immunologi (Studentlitteratur 2021). Svenskt alternativ som spänner över både mikrobiologi och infektionsimmunologi. Mycket bra bok!

  Murray P. Basic Medical Microbiology. 1:a upplagan (Elsevier 2017)

  Gladwin MT, Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple, 7:e upplagan (Medmaster 2018). Enklare versioner som fungerar bra om man kompletterar med föreläsningar.

  Socialstyrelsen statistik


  PROFESSIONELL UTVECKLING

  S Lindgren & K Aspegren. Kliniska Färdigheter, tredje upplagan (Studentlitteratur 2012)

  Övrigt kursmaterial tillhandahålles via Moodle.

  Portfolio/ExaminationProfessionell utveckling