Innehåll

 • På gång!

  Ansök om utbyte inför HT23-VT24!

  Den 1-15 november är ansökan för utbytesstudier öppen inför HT23 och VT24 (UNIWIDE). På länken nedan hittar ni de uppdaterade platserna på våra UNIWIDE-avtal. Missa inte att om du vill åka på utbyte på en UNIWIDE-plats antingen HT23 eller VT24 så måste du ansöka redan i höst.

  Vill du åka på avtal specifika för ditt program så ansöker du ett år i förväg (nu i höst inför HT23).  Sommarkurs 2023

  Är du intresserad av att åka ut genom sommarkursen 2023, men missade förra informationsmötet?
  Då är du välkommen på nästa möte den 24 oktober kl 16.00 på HSC i sal H05!
  Kursen är öppen för studenter inom SSK, Röntgen och SSK.

  Allmän information om Sommarkursen hittar du längre ner på denna sida.


  Kväll med internationella möjligheter

  Evenemanget hålls på svenska

  Delta på höstens "Kväll med internationella möjligheter" där du får möjlighet att lyssna på hur studenter på sin sista termin engagerat sig internationellt under sin studietid. Vi berättar även om utlandsmöjligheterna under din studietid. 

  Eventet kommer att äga rum den 17 november 2022, kl. 17:00-18:30 i Segerfalkssalen. Anmäl dig senast den 15 november här.


  Anmäl dig här för att presentera ditt CIM och få dina meriter inskrivna i examensbeviset. Deadline för dig som ska ta ett CIM är 2 november.  Ansök om utbytesstudier våren 2023!

  Ansökningsperioden för utbytesstudier öppnar mellan 1 och 15 april för dig som går termin 4.

  Mer information och du ansöker hittar du här.


  Internationella avdelningen tipsar om CIM-aktiviteter
  EUGLOH-webbinar och kurs 

  European University Alliance for Global Health (EUGLOH) är ett EU-samarbete mellan Université Paris-Saclay, Ludwig-Maximilans-Universität München, Universidade do Porto, University of Szeged och Lunds universitet. EUGLOH erbjuder virtuella webbinar och kurser inom olika ämnen. 


  CIM-presentation av Matilda Byström, tidigare SSK-student
  Titta gärna på sjuksköterskestudent Matildas presentation av sina internationella aktiviteter och hör henne berätta vad erfarenheterna gett henne och vad hon tar med sig in i framtiden som snart utexaminerad sjuksköterska! Låt dig inspireras och påbörja ditt eget CIM! Mer information nedan.


  Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor! 

  / Elena Vinci, Internationell koordinator

  Elena.Vinci@med.lu.se


 • Välkommen till RTG:s internationella plattform!

  Vill du engagera dig internationellt under din studietid? Vad roligt! 

  Studier visar att studenter som förlägger delar av sin utbildning utomlands utvecklas både personligt och professionellt. Du får bättre anpassningsförmåga, lär dig samarbeta bättre och utvecklar din problemlösningsförmåga. Du får också en intressant inblick i ett annat sjukvårdssystem och lär dig möta människor från olika kulturer. Denna interkulturella kompetens är värdefull i rollen som röntgensjuksköterska där du dagligen kommer möta både kollegor och patienter från olika bakgrunder.

  Vad som erbjuds dig som röntgensjuksköterskestudent, när du kan engagera dig internationellt och hur du går tillväga får du mer information om på denna sida! 

  Internationalisering på hemmaplan

  Utlandsstudier är möjligt under utbildningens senare del men du kan börja engagera dig internationellt redan idag! 

  Det finns många alternativ även på hemmaplan; håll utkik efter internationella gästföreläsningar, virtuella workshops eller kurser. Anmäl dig som mentor till en inresande utbytesstudent eller varför inte starta en journal club tillsammans där ni diskuterar vetenskapliga artiklar med internationellt tema?  

  Var gärna kreativa och hitta egna förslag på lämpliga aktiviteter! Stäm av med Internationella avdelningen om du är osäker.

  Certificate of International Merits (CIM)

  Genom att registrera dig för CIM är det enkelt att logga och redovisa dina internationella aktiviteterbåde de som görs på hemmaplan och utomlands. Du behöver ha genomfört minst tre aktiviteter för att sedan få skriva en slutrapport och presentera ditt CIM under din sista termin. 

  CIM-aktiviteterna skrivs in i ditt examensbevis och på så sätt blir ditt internationella engagemang en synlig merit för framtiden!

  Utlandsstudier

  Röntgensjuksköterskeprogrammets mobilitetsfönster ligger efter det första året av utbildningen. Det handlar främst om verksamhetsförlagd utbildning i olika omfattning och datainsamling till uppsats

  Det finns också möjlighet till längre teoretiska utbyten via universitetsgemensamma avtal (UNIWIDE) samt kortare utlandsaktiviteter i form av internationella konferenser eller workshops i utlandet.

  Se mer information om alternativen nedan.

  Termin 3, 5, 6

  Det finns möjlighet att förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid en lämplig mottagande institution utomlands. 

  • Termin 3: 4 eller 8 veckor VFU
  • Termin 5: 4 eller 8 veckor VFU
  • Termin 6: 4 eller 8 veckor VFU

  Sommarkursen

  Det finns möjlighet att göra en längre VFU i utlandet under 8 sommarveckor efter termin 4. Kursen ingår inte i din röntgensjuksköterskeexamen utan är en fristående kurs omfattande 15 hp. Du kan fritt välja en VFU-placering inom ett område som intresserar dig och även välja destination på egen hand. Många studenter har under åren valt att åka i grupp om 4-6 studenter till olika afrikanska länder för att där få se en annan typ av sjukvård än i Sverige. Du ansöker till kursen i början av vårterminen samma år som utresa.

  Termin 6

  I termin 6 finns det möjlighet till ett utbyte inom Erasmus Radiography Group (ERG). Utbytet sker från januari till april (3 månader) och berättigar till Erasmusstipendium. Ansöker gör du i termin 4, ca ett år före utbytet.

  I termin 6 påbörjar du även ditt examensarbete och om du väljer en internationell frågeställning kan det passa bra att göra delar av arbetet i utlandet. Planeringen görs i samråd med din uppsatspartner och handledare/kursansvarig. Det finns ingen strikt ansökningsperiod men det är viktigt att vara ute i god tid.

  Studera som freemover
  Om du har en egen kontakt vid ett utländsk sjukhus eller annan lämplig institution går det oftast bra att förlägga VFU-veckorna där som sk freemover. Det kräver lite mer planering från din sida och godkännande av kursansvarig. Du hittar mer information längre ner under rubriken Utlandsstudier på egen hand.

 • Utlandsstudier på egen hand

  Röntgensjuksköterskeprogrammet har utbytesavtal med ett flertal utländska lärosäten där du kan förlägga delar av din VFU. Det är möjligt att på egen hand hitta en placering utanför dessa avtal men det finns då ett viktigt krav från programmet. Det ska finnas en formell inbjudan från den utländska parten, dvs den kliniska enhet där du ska genomföra din VFU. 

  I inbjudan ska det framgå:


  • Vem som är kontaktperson på plats och ansvarig för mottagandet och placeringen samt dennes kontaktuppgifter (inkl. epost och telefon). Det räcker med andra ord inte med en kontaktperson vid en biståndsorganisation som har samarbete med berörd enhet

  • Vilken enhet/enheter som du kommer att vara placerade vid samt en beskrivning av denna enhet/er så att LU kan bedöma hur väl verksamheten stämmer in med inriktningen för vilken utbytet ska ske, och så att den uppgift som görs inom VFU:n går att jämföra

  • Att den mottagande enheten tar ansvar för dig under din placering

  • Att du informerat den utländska parten de kursmål och antal timmar på för placeringen som gäller för VFU-placeringen så att denne är införstådd med vad det är du förväntas ha uppnått efter genomförd placering

  • Att det finns en plan (eller motsvarande) underskrivet från den utländska parten om hur du ska kunna uppnå kursmålen med avseende för placeringen. Det innebär att planen bör innehålla uppgifter hur du ska kunna få liknande innehåll på sin utländska VFU-placering som om det hade varit i Sverige. I vissa fall finns ingen ekvivalent placering utan man får försöka anpassa den efter förutsättningarna, t ex om du ska göra en VFU-placering inom hemsjukvård i ett land utan hemsjukvård så behöver det ingå moment som är ”hemsjukvårdslika”

  Det rekommenderas starkt att ni är minst två studenter från LU som genomför VFU:n vid samma enhet.

  Till din hjälp finns det dokumentmallar som kan användas, Confirmation of Student och Cooperation Agreement, se ovan. Inför utresa ska även registrera din utlandsaktivitet i Solemove Traineeship. Kontakta Internationella avdelningen om du behöver instruktioner om hur du går tillväga.


 • Universitetsgemensamma utbytesavtal (UNIWIDE)

  Som student vid Lunds universitet har också möjlighet att åka som utbytesstudent under 1 eller 2 terminer via ett av de universitetsgemensamma studentutbytesavtalen. Detta är avtal med högt rankade utländska lärosäten där studenter från Medicinska fakulteten erbjuds platser. 

  Utbyten via dessa avtal innebär dock att du behöver ta studieuppehåll från röntgensjuksköterskeprogrammet under tiden utbytet pågår. De universitetsgemensamma avtalen erbjuder inte kurser som är tillgodoräkningsbara inom din examen. 

  En del studenter passar på att läsa något helt annat medan andra väljer att läsa kurser i angränsande ämnen till utbildningsprogrammet, t ex psykologi eller global hälsa. 

  Du ansöker under höstterminen för utbyten under nästkommande läsår.


  • Bra att känna till

   När du som student vid Medicinska fakulteten deltar i internationella aktiviteter utomlands är det bra att känna till en del förmåner: 

   • Utbytesstudenter betalar inga studieavgifter, så kallade tuition fees, till universiteten
    
   • Du är försäkrad via Kammarkollegiets Student UT-försäkring som ger trygghet och ersättning om något händer

   • Om du inte är berättigad till stipendium via Crafoordstiftelsen, Nordplus, Erasmus, Minor Field Studies, Linnaeus Palme eller annat stipendium genom universitets- och högskolerådet får du ett resebidrag från Medicinska fakulteten. Resebidraget omfattar 2 000 kr inom Europa och 4 000 kr om du reser utanför Europa (om du är iväg minst 15 arbetsdagar). Du kan dessutom ansöka om ersättning för visum- och vaccinationskostnader samt för eventuella intrångsavgifter upp till 1 500 kr

   • Missa inte att det finns massor av inspiration att få genom att läsa tidigare studenters reseberättelser, resebloggar och CIM-presentationer. Du hittar länkar till dessa på Studentwebben


   • Kontakta oss!

    Du är varmt välkommen att kontakta mig om du tycker internationellt engagemang låter spännande och du vill ha mer information. 

    Elena Vinci 

    E-post: elena.vinci@med.lu.se

    Telefon: 046-222 71 13

    NYTT: Digital drop-in, tisdagar 13.00 - 15.30

    Zoom-länk till digital drop-in: https://lu-se.zoom.us/j/5770805220


     


    • VÅVS

     Vårdvetenskapliga studentföreningen, VÅVS, har ett internationellt utskott som är din röst för internationalisering. Utskottet utser bland annat studentrepresentant till Internationella kommittén under PN-ORR som är den programnämnd som röntgensjuksköterskeprogrammet tillhör. 

     Om du är intresserad av att engagera dig på detta sätt kontaktar du: