Innehåll

 • Terminsinformation

  • Kontakt och meddelanden

  • Studiehandledning, uppsatsmall samt tillgodohavande

  • Arbetsseminarie

   Provmomentet Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att fördjupningsarbetet (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde, bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver vara helt färdigbearbetad men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium är således en hjälp inför den slutliga examinationen av fördjupningsarbetet och bör därför följas.

   Ladda upp ditt fördjupningsarbete under respektive inriktning senast 3 arbetsdagar innan planerat arbetsseminarium.

   • FORUM: Arbetsseminarium Akutsjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Ambulanssjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Anestesisjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Barnsjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Distriktsköterska
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Intensivvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Operationssjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsseminarium Psykiatrisk vård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Examination

   Ladda upp ditt fördjupningsarbete under respektive inriktning senast 3 arbetsdagar innan planerad examination.

   • FORUM: Examinatinsseminarie Akutsjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Ambulanssjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Anestesisjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Barnsjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Distriktsköterska
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Intensivvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Operationssjukvård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Examinatinsseminarie Psykiatrisk vård
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för Fördjupningsarbete Fil
    515.6Kb PDF document
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för Respondentskap Fil
    84.4Kb PDF document
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för Opponentskap Fil
    10.6Kb PDF document
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Information till examinator

   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla lärare