Innehåll

 • Allmänt

  Specialistsjuksköterskeprogram inriktning Barnsjukvård med start vårterminen 2020 (halvfart) och 2021 (helfart)
  Kurstid 2021-10-18--2021-11-21 alternativt 2021-11-22--2021-12-26

 • Smärtbedömning och smärtbehandling

  Barn och ungdomar har rätt till en adekvat smärtlindring när de är i behov av det.  Deras möjligheter att kommunicera smärta varierar beroende på t.ex. deras ålder och utveckling. Barn som vårdas på sjukhus är beroende av sjukvårdspersonal men också av föräldrar för att kunna ge uttryck för smärta.

  • Aktivitet klinisk smärtbedömning Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Klinisk smärtbedömning
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Från akut omhändertagande till stabilisering

  En barnsjuksköterska skall verka för att barnets, såväl som dess närståendes behov, tillfredsställs på ett sätt som gör att barnet och dess närstående kan känna tillit och förtroende.

  • Aktivitet dagboksanteckningar över ett vårdförlopp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Paper dagboksanteckningar
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Aktivitet Seminarium - Familjecentrerad vård Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Familjecentrerad vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Verksamhets förlagd utbildning

  Den verksamhetsförlagda utbildningen ger klinisk färdighetsträning under organiserad handledning i syfte att utveckla ett yrkeskunnande inom barnspecifika områden.

  • Aktivitet verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Personliga lärandemål Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • AssCE SBUP44 Fil
   370.1Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Manual till AssCE Fil
   145.8Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Komplement till AssCE - Neo Fil
   524.4Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Denna sektion

  Kursvärdering

  Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du uppgivit i Ladok.