Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning Barnsjukvård med start vårterminen 2021

  Schemat är senast uppdaterat 2021-01-20

 • Kursinformation

  • SBUM22 Magisteruppsatskurs URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • LU Zoom länkar till föreläsningar vecka 9 Fil
   400.5Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Handledare examensarbete Fil
   394.9Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Blankett för ansökan om examen Fil 163.2Kb Word 2007-dokument
 • Kontakt och meddelande

  • Meddelande från lärare och administration Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursdokument

  • Material från föreläsare Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Loggbok examensarbete

  • Loggbok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mall för loggbok Fil
   32.2Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Loggbok Iren Tiberg Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Irén Tiberg
  • Loggbok Pia Lundqvist Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Pia Lundqvist
  • Loggbok Lisbeth Jönsson Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lisbeth Jönsson
 • Vetenskaplig metod

  Genom att kritisk granska vetenskaplig litteratur kan ni värdera och förhålla er till olika forskningsresultat, aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden, som t.ex. barnhälsovård och i förlängningen implementera ny kunskap i verksamheterna. Denna aktivitet är integrerad i SBUP40 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 9hp.

  • Kvantitativa metoder och statistik (Magnus Sandberg LU) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Ämnesfördjupning

  En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.
  Denna aktivitet
  är integrerad i SBUP41 Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I, 10,5hp.

  • 1701: Projektplan, 1,5 hp

   En projektplan är en skriftlig sammanfattning av ett planerat projekt. Den kan ligga till grund för såväl etisk bedömning som ansökan av medel.  En projektplan innehåller bland annat en problemformulering som skall vara tydlig och väl formulerad samt relevant för aktuellt huvudområde. Vidare väl förankrad i vetenskaplig litteratur. Problemformulering ligger sedan till grund för uppbyggnaden av bakgrunden och den metod som väljs och beskrivs i projektplanen.

   • Studieguide: Projektplan Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier projektplan Fil
    193.5Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Bedömningskriterier för projektplan Fil
    143.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Pia Lundqvist
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Iren Tiberg
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Lisbeth Jönsson
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • Examination den 26 och 27 maj Fil
    431Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1702: Arbetsmanus, 6,5 hp (examensarbete)

   Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att uppsatsen (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde, bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver vara helt färdigbearbetad men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium är således en hjälp inför den slutliga examinationen.

   • Planering för examensarbete Hösten 2021 Fil
    8.9Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Studieguide: Arbetsmanus (examensarbete) Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Pia Lundqvist
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Iren Tiberg
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Lisbeth Jönsson
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning opponentskap arbetsmanus 20 och 21 december Fil
    428.9Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för arbetsmanus seminarium Fil
    487.7Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1703: Magisteruppsats, 6,0 hp

   • Magisteruppsats - Examinator Pia Lundqvist Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Magisteruppsats - Examinator Iren Tiberg Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Magisteruppsats - Examinator Lisbeth Jönsson Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för examensarbetet Fil
    487.7Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för opponentskap Fil
    10.6Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier för respondentskap Fil
    84.4Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

   Vid ett seminarium genomför ni en populärvetenskaplig presentation av er uppsats med fokus på ert resultat och den kliniska nyttan.

   • Studieguide: Presentation Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du angivit i Ladok.