Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2021.
  Kurstid 2021-01-18 - 2021-03-07
  Föreläsningarna gäller både studenter på hel- och halvfart.

  Schemat är senast uppdaterat 2021-01-19

  • Kursinformation

   • Länkar till kursens föreläsningar och seminarium Fil
    221.8Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Anvisningar för skriftliga aktiviteter Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Aktivitetsöversikt - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Aktivitetsöversikt - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning-Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • E-post Helfarts studenter Fil
    408.4Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • E-post Halvfarts studenter Fil
    396.5Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Uppladning foto Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kontakt och meddelande

   • Meddelanden från lärare och administration Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursdokument

   • Föreläsningar och åhörarkopior Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1601: Vetenskaplig grund 1,0 hp

   För att kritisk kunna förhålla er till vetenskaplig litteratur behöver ni vara förtrogna med vetenskapliga grundbegrepp och förhållningssätt. Detta ger er möjlighet att värdera och förhålla er till olika forskningsresultat och aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden som t.ex. barnhälsovård och elevhälsa men också inom den slutna barnsjukvårdens olika profilområden. Det ger en grund att för att kunna implementera ny kunskap i verksamheterna.

   • Studieguide: Vetenskaplig metod Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Vetenskaplig metod Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Vetenskaplig metod Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 1602: Falluppgift: Barnhälsovård och elevhälsa 2,5 hp

   Att arbeta som barnsjuksköterska inom barnhälsovård eller elevhälsa innebär ett självständigt arbete där fokus är att möta, och svara upp mot, barns, ungdomars och deras familjers behov.

   • Studieguide: Fallsituation inom barnhälsovård och elevhälsa Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fallsituationer BHV och Elevhälsan Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning av fall - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • Fördelning inför seminariet - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning fall - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • Fördelning inför seminariet - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • BHV VIPS Fil
    422Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Skol VIPS Fil
    1.2Mb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1603: Fältstudie inom barnhälsovård 2,0 hp

   Fältstudier inom barnhälsovården är tänkt att ge fördjupade kunskaper om bhv-sköterskans praktiska arbete och ansvarsområde.

   VT2021 är fältstudierna inställda pga rådande pandemi, men en skriftlig uppgift kommer att genomföras.

   • Studieguide: BHV - (Klinisk hospitering) Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fallsituationer Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Fältstudie BHV - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fältstudie BHV - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 1604: Fältstudie inom elevhälsa 2,0 hp

   Fältstudier inom elevhälsan är tänkt att ge fördjupade kunskaper om skolsköterskans praktiska arbete och ansvarsområde.

   VT2021 är fältstudierna inställda pga rådande pandemi, men en skriftlig uppgift kommer att genomföras.

   • Studieguide: Elevhälsa - (Klinisk hospitering) Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fall Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 1605: Barnhälsovård och elevhälsa 1,5 hp

   För att kunna ge relevant och god vård/omvårdnad till barn och ungdomar i förskole-/skolåldern krävs kunskap om de diagnoser och behandlingar som kan hanteras inom barnhälsovård, elevhälsa alternativt den öppna hälso- och sjukvården.

   • Studieguide: Skriftlig individuell tentamen Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Tentamensområden Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Exempel på tentamensfrågor Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.