Innehåll

 • Allmänt

 • Webbregistrering för studenter på termin 2-6

  Vid höstterminens start öppnar webbregistreringen en vecka innan terminsstarten. Webbregistrering sker via Studentportalen

  För de kurser som börjar senare på terminen så öppnar för webbregistrering en vecka innan kursen startar.

  Mer info hittar du här: https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/registrering 

  Om du har problem att registrera dig, kontakta: anna.blomgren@med.lu.se  • Spärr för registrering

   För att kunna registrera sig på en kurs behöver du vara behörig.

   För studenter antagna 2018 och tidigare innebär det att kurser i termin 1-3 ska vara godkända för att kunna påbörja termin 5.

   För studenter antagna 2019 eller senare finns det angivet i kursplan vilken behörighet som krävs för de olika kurserna.

   För mer information gå till: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1951