Innehåll

 • Information H21

  På denna sida kommer information om hur undervisningen kommer att bedrivas i samband med pandemin att läggas upp.

  Vi bevakar läget kontinuerligt och fakultetsledningen har nära och regelbunden dialog med Region Skåne kring förändringar som sker i pandemin, Hur vi bedriver utbildningen kan därför komma att ändras med kort varsel, bereode på hur pandemin utvecklas. Information kommer då promärt att läggas ut på denna sida och via sidans forum (som ska nå alla studenter som är registrerade under HT21). 

 • Tentamen under HT 2021

  Under höstterminen 2021 har rektor beslutat om att viss campusundervisning får förekomma och att en återgång till normal undevisning på campus ska ske successivt under hösten. Det innebär att tentamina i regel kommer att genomföras på plats på HSC. Det kan dock förekomma avvikelse, men dessa kommer i så fall att i tidigt skede kommuniceras av kursledningarna och det kommer även att framgå i Ladok där anmälan till samtliga tentamina sker. 

  Skulle en tentamina genomföras digitalt och på distans gäller särskilda riktlinjer (se nedan). I bifogat dokument finns de instruktioner/riktlinjer för tentamen som genomförs på HSC under rådande Covid-pandemi. Vid tentamina i sal gäller sedan tidigare följande riktlinjer (dessa och annan information om tentamina ligger på tentamenssidan här på Moodle).

  Beroende på hur pandemin utvecklas och FHM riktlinjer/rekommendationer och direktiv från rektor och dekanus kan tillvägagångssättet för tentamina ändras. Detta kommer i så fall meddelas så fort som möjligt.


  • SI-Pass

   Här kommer du hitta länkarna till de SI-PASS som kommer ges digitalt till följd av COVID-19.

  • Resultat studentenkät

   Under våren genomförde Medicinska fakulteten en enkätundersökning bland alla studenter för att undersöka hur de upplevende informationen och hur Covid-19 och distansundervisningen påverkade den psykosociala ohälsan mm. Resultaten för samtliga program kan ni hitta i den bifogade filen.