Innehåll

 • Allmänt

  Information om undervisning hösten 2020.

  Viss undervisning kommer att ske i sal på Campus i höst.  Antalet studenter i samma sal kommer dock att vara begränsat till hälften eller en tredjedel av befintliga platser. Detta gör att det kommer att bli ont om salar och att vi fortsatt får bedriva det mesta av undervisningen via Zoom. Vi kommer att prioritera examinationer och färdighetsträning i det fysiska klassrummet så långt det går.
  Vänligen följ informationen på era respektive kurshemsidor under sensommaren.


 • Sektion 1

 • Sektion 2

  • Sektion 3

   • Sektion 4

    • Sektion 5