Innehåll

 • Allmänt

  På denna sida kommer information om hur undervisningen kommer att bedrivas i samband med pandemin att läggas upp.

  Vi bevakar läget kontinuerligt och fakultetsledningen har nära och regelbunden dialog med Region Skåne kring förändringar som sker i pandemin. Hur vi bedriver utbildningen kan därför komma att ändras med kort varsel, beroende på hur pandemin utvecklas. Information kommer primärt att läggas ut på denna sida och via sidans nyhetsforum. Inlägg i nyhetsforumet skickas automatiskt till er student e-post (om ni är registrerade HT 2021). 

  Håll er även uppdaterade via studentwebben!

 • Gravida – försiktighetsprincipen råder

  Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast.

  Om du som student är gravid och har undervisning som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga för dialog kring din arbetssituation.

  Läs mer om Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19: https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-19-pa-arbetsplatsen--forsiktighetsprincipen-ska-rada/