Innehåll

 • Välkomna till en seminarieserie för fysioterapeuter, arbetsterapeuter och studenter rörande COVID-19


  Välkomna till vårens seminarium tisdagen den 29 mars kl. 14.30-16.00

  OBS! Ny zoom länk

  Program se nedan Seminarium 15

  Mötet sker via zoom:

  https://lu-se.zoom.us/j/61863415361


  Det är bara att följa länken, det behövs inget eget zoomprogram

  OBS! Sprid gärna information till de patienter ni träffar som haft Covid om projektet Life after Covid   

    Livet efter Covid-19 | Medicinska fakulteten (lu.se)                                                                      


  Seminarieserien utformas i samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet och vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter i hela Skåne.

  Syftet med dessa seminarier är att möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte och också inventera behov av ytterligare kunskap rörande patienter som drabbats av Covid-19.

  Denna plattformen är offentlig. Om du vill registrera dig kan du göra det på nedanstående länk. Det är helt frivilligt. Vid registrering kan vi nå ut med information via epost. I formuläret finns även möjlighet för dig att lämna önskemål om innehåll. Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), dataskyddslagen 2018:218 och annan relevant lagstiftning. För mer information, se: https://www.lu.se/gdpr

  För registrering klicka på denna länk: Registrering seminarieserie fysioterapeuter (artologik.net)

  Fjorton seminarier har genomförts under 2020-2021. Mellan 115-320 personer har deltagit vid varje seminarium. 

  Stort tack till alla som delar med sig av sina erfarenheter. Detta med covidvård är ett nytt område och ett samarbete och ett utbyte betyder väldigt mycket.

  Se innehåll under respektive seminarium här nedan. Här kommer också finnas inspelade föreläsningar och annat material som är aktuellt. Har ni förslag på något ni vill att vi ska ta upp eller om det är någon av er som vill dela med sig av era erfarenheter så maila gärna till anne.sunden@med.lu.se

  OBS! Det telefonnummer som visades den 19 januari 2021 till Rehabkonsult är ett internt nummer och ingen öppen linje för patienter och närstående.

  BRA TIPS! mån 1 februari 2021

  Marcus Ståhlberg, kardiolog som föreläste i onsdags, och Michael Runold, lungmedicin som var med i TV-programmet Agenda igår kväll, kommer vara med på dagens nationella möte om Covid på KI:s nationella plattform för fysioterapeuter om Covid-19

  https://ki-se.zoom.us/j/67958144769?pwd=Nit5RnhHaS9iUW0vOVNLVWZ2RmhkQT09

  Nyheter

  Ny artikel finns under Länkar, artiklar:

  Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients (bmj.com)


 • Seminarie 15

  Välkomna

  Tis 29 mars kl 14.30-16


  Medverkande

  Sofia Hagel chefsfysioterapeut SUS

  Gisela Lilja chefsarbetsterapeut SUS

  Anne Sundén programansvarig fysioterapeutprogrammet Lunds universitet

  Lillemor Kvist sjukgymnast Hässleholms sjukhus

  Maria Andersson arbetsterapeut Hässleholms sjukhus

  Claes Dahlgren arbetsterapeut SUS

  Program
  14.30 Välkomna
  14.40-15.00 Information om och erfarenheter från post-covid rehabilitering i Hässleholm.
  15.00-16.00 Claes Dahlgren drabbades av svår covid. Han berättar här om sina upplevelser som patient och om sin väg tillbaka. Berättelsen belyses också av Claes mångåriga erfarenheter av rehabiliteringsarbete.

  • Seminarie 14

   Tis 9 nov 2021 kl 14.30-16

   https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

   Medverkande

   Sofia Hagel chefsfysioterapeut SUS

   Gisela Lilja chefsarbetsterapeut SUS

   Anne Sundén programansvarig fysioterapeutprogrammet Lunds universitet

   Anders Håkansson överläkare, professor i beroendemedicin, Enheten för klinisk beroendeforskning, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

   Program

   14.30 Välkomna

   14.40-15.40 Psykologiska och psykiatriska aspekter på post-covid - vad vi vet och inte vet om ett komplext tillstånd. Anders Håkansson

   15.40 Information om forskningsprojektet Life After Covid. Här behöver vi hjälpas åt att nå de som haft Covid. Anne Sundén

   Livet efter Covid-19 | Medicinska fakulteten (lu.se)


   • Seminarie 13

    Seminarie 13

    1 juni 2021, kl 14.30-16

    https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

    Medverkande

    Sofia Hagel chefsfysioterapeut SUS, Gisela Lilja chefsarbetsterapeut SUS, Katarina Heimburg leg fysioterapeut SUS, Anne Sundén PD fysioterapeutprogrammet, Anna Bjärnroos forskningsarbetsterapeut, Erik Mellerstedt leg arbetsterapeut SUS, Peggy Faxler leg fysioterapeut SUS

    Program:

    • Aktuell statistik Sofia Hagel
    • 3-månaders uppföljning av IVA-vårdade Covid-patienter i Skåne, Anna Bjärnroos
    • Information covidmottagningen SUS, Peggy Faxler
    • Erfarenhet från covidmottagningen SUS- två patientfall, Erik Mellersted
    • Socialstyrelsens kunskapsstöd, Gisela Lilja


    • Seminarie 16

     • Seminarium 1

      Tisdagen den 26 maj 2020, kl 14.30-16.00

      Länk till mötet:

      https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

      Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Cecilia Winberg, Katarina Heimburg, Kristina Tödt, Paulina Althin.

      ·       Grundläggande andningsfysiologi leg fysioterapeut Kristina Tödt, SUS ca 35 min

      ·       Frågestund ca 15 min

      ·       Erfarenheter av arbete med covid-19 patienter vad gäller andningsvård Paulina Althin 15 min

              Olika nivåer av andningsstöd, Non Invasiv Ventilation, Hig Flow Oxygen Therapy/Optiflow.

      ·       Frågestund ca 10 min

      ·       Stödjande dokument för fysioterapeuter Covid-19 Paulina Althin ca 5 min

      ·       Ev tid för fler frågor

      • Seminarium 2

       Tis 2 juni 2020, kl 14.30-16.00


       Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Kristina Tödt, Catrine Andersson, Hanna Malmberg, Gisela Lilja

       Preliminärt program:

       • Erfarenhetsutbyte och dagsfärsk statistik Covid-19 Katarina Heimburg, leg fysioterapeut ca 15

          Frågestund

       • Slemmobilisering kristina Tödt leg fysioterapeut SUS

       • Erfarenheter av covid patienter på medicinkliniken Malmö, Catrine Andersson leg. fysioterapeut, Hanna Malmberg leg.fysioterapeut

           Frågestund

         

       • Seminarium 3

        16 juni 2020, kl 14.30-16.00

        Länk till mötet: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085


        • Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Birgitta Wästberg, Katarina Heimburg, Jessica Hansen, Sofia Raccuia, Cecilia Cordesius, Anna Näslund, Malin Andersson, Håkan Carlsson och Gisela Lilja
        • Preliminärt program:
        • Rehabiliteringsbehov hos patienter med covid 19 efter vård på internmedicin SUS Malmö Jessica Hansen leg fysioterapeut, Sofia Raccuia leg arbetsterapeut ca 20 min
        • Frågor via chat
        • Erfarenheter av vård av patienter med Covid-19 på Orup Cecilia Cordesius leg fysioterapeut (ev Malin Andersson leg fysioterapeut, Håkan Carlsson leg fysioterapeut) Anna Näslund leg arbetsterapeut ca 15 min
        • Frågor via chat
        • Erfarenhetsutbyte och dagsfärsk statistik Covid-19 Katarina Heimburg, leg fysioterapeut ca 10 min
        • PICS ” post-intensive care syndrome” symptom och konsekvenser. Gisela Lilja leg arbetsterapeut ca 20 min
        • Frågestund via chat 

        • Seminarie 4

          Tis 23 juni 2020, 14.30-16

         Detta seminarie kommer till vissa delar vara en repetition på seminarie 1med fokus på andningsvård vid Covid-19

         • Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Eva Månsson Lexell, Paulina Althin, Kristina Tödt
         • Erfarenheter och aktuell statistik, Katarina Heimburg leg fysioterapeut SUS
         • Grundläggande andningsfysiologi, Kristina Tödt leg fysioterapeut SUS
         • Frågestund
         • Slemmobilisering, Kristina Tödt leg fysioterapeut SUS
         • Fatigue vid olika sjukdomstillstånd, Eva Månsson Lexell, leg arbetsterapeut LU
         • Erfarenheter av arbete med covid-19 patienter vad gäller andningsvård. Olika nivåer av andningsstöd, Non Invasiv Ventilation, Hig Flow Oxygen Therapy/Optiflow, Paulina Althin leg fysioterapeut  SUS
         • Frågestund
         • Seminarie 5

          Tis 25 augusti 2020, kl. 14.30 -16

          Seminarie 5

          Har ni frågor ni vill ta upp rörande dagens tema så skriv dem i chattfönstret. Jag kommer spara frågorna och det vi inte hinner med tar vi vid nästa tillfälle.

          https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

          • Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Elisabeth Rydwik, Birgitta Wästberg, Kristina Tödt, Paulina Althin, Malin Lundgren Jönsson,

          • Lite aktuella siffror från SUS, Sofia Hagel
          •  Rapport om en studie gällande uppföljning av patienter som vårdats för Covid-19, Elisabeth Rydwik
          • Referat från nationellt möte för arbetsterapeuter, Birgitta Wästberg
          • Referat från nationellt möte för fysioterapeuter, Kristina Tödt
          •  Erfarenheter av arbete med covid-19 patienter, Paulina Althin
          • Checklista med frågor till patienter som haft Covid 19, ett arbetsmaterial för primärvården, Malin Lundgren Jönsson

          · 

          Inför nästa möte AS

          Vi planerar att dessa möten ska var en gång i månaden, sista tisdagen i varje månad: 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november

          Vi är tacksamma på förslag på innehåll och också vilka av er som kan tänka er att berätta om era erfarenheter av vård av covid patienter. Anne.sunden@med.lu.se


          • Seminarie 6

           Tisdag 29 september 2020, kl 14.30-16.00

           https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

           Välkomna till seminarie 6

           Medverkande: Anne Sundén, Katarina Heimburg, Birgitta Wästberg, Helena Holmqvist, Gisela Lilja, Sofia Ehnberg, Anna Netterheim

           Program

           • Presentation
           • Rapport om dagsläget i Region Skåne, Katarina Heimburg eller Anne Sundén
           • Erfarenhet av covid patienter i primärvården, Helena Holmqvist
           • Studie rörande uppföljning av IVA vårdade Covid19 patienter, erfarenhet av öppenvårds rehab- Covi19 mottagning, Gisela Lilja
           • Erfarenheter av covidpatienter i kommun, kohortavdelning Eslöv, Sofia Ehnberg, Anna Netterheim
           • Nationell plattform för arbetsterapeuter rörande covid 19, Birgitta Wästberg
           • Seminarie 18

            • Seminarie 7

             Välkomna till seminarie 7

             Tis 3 november 2020, kl 14.30-16.00

             Länk till mötet:

             https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

             Medverkande.

             Mathilda Sundvall, Sofi Fristedt, Paulina Karlsson, Lisa Kempe, Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Anne Sundén

             • Erfarenhet av att ha haft Covid-19, upplevelse av sjukdomen, efterförloppet och ev kvarstående besvär.   Mathilda Sundvall, vice ordförande i  Svenska covidföreningen

             • Studie om konsekvenser av äldres isolering pga Covid-19, Sofi Fristedt

             • Erfarenhet av patienter med covid i kommunal verksamhet, Pauline Karlsson, Lisa Kempe

             • Aktuell statistik, Sofia Hagel

             • Clinical Fraility Scale. Katarina Heimburg

             • Avslut

             • Seminarie 8

              Seminarie 8

              Tisdag 24 november 2020, kl. 14.30-16.00

              zoom länk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

              På grund av det rådande läget i Region Skåne kommer dagens möte inte ta upp så mycket som rör rehabiliteringsinsatser för patienter som tillfrisknat från covid.Vi får spara detta till ett senare möte.

              Fokus kommer ligga på att öka kunskapen hos de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar på kliniker där verksamheten nu  lagts om till covidvård.

              Medverkande: Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Birgitta Wästberg, Anne Sundén, Paulina Althin, Karin Strand, Josefine Stenbeck, Sofia Raccuia

              • Presentation av de medverkande
              • Grundförutsättningar för vård av covidpatienter, Karin Strand, Paulina Althin, Josefine Stenbeck, Sofia Raccuia
              • Frågestund
              • Aktuell statistik, läget på  SUS, Sofia Hagel
              • Viktiga länkar, Birgitta Wästberg
              • Seminarie 9

               Seminarie 9

               Tis 19 jan 2021, kl. 14.30-16

               zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

               Medverkande: Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Gisela Lilja, Anne Sundén, Maria Karlberg, Lucia Alonso

               • Aktuellt från Region Skåne, Sofia Hagel
               • Clinical Fraility Scale CFS. Katarina Heimburg
               • Rehabilitering efter Covid-19 infektion, Maria Karlberg, Lucia Alonso

                OBS! Det telefonnummer som visades till Rehabkonsult är ett internt nummer och ingen öppen linje för patienter och närstående.

               • Seminarie 10

                Seminarie 10

                Tis 16 feb 2020, kl. 14.30-16.00

                zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

                Medverkande:

                Sofia Hagel, Chefsfysioterapeut SUS

                Gisela Lilja, Chefsarbetsterapeut SUS

                Katarina Heimburg, Leg fysioterapeut SUS

                Anne Sundén, Programdirektör fysioterapeututbildningen Lunds universitet

                Åsa Lundin, Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, SUS

                Artur Fedorowski, Docent/överläkare. Hjärtkliniken, SUS, Malmö

                Dagens program:

                • Introduktion till dagens möte, Anne Sundén
                • Att orka långsiktigt i en belastande arbetssituation, Åsa Lundin
                • POTS ( Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom), som långtidskomplikation av Covid-19, Artur Fedorowski


                • Semiarie 11

                 Välkomna till seminarie 11

                 Tis 23 mars 2021, kl.14.30-16

                 zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

                 Medverkande:

                 Sofia Hagel chefsfysioterapeut SUS, Gisela Lilja chefsarbetsterapeut SUS, Katarina Heimburg leg fysioterapeut SUS

                 Anne Sundén programdirektör fysioterapeutprogrammet Lunds universitet,

                 Christel Reissner Löfstedt leg.fysioterapeut SUS, Fanny Orwinger leg.fysioterapeut SUS

                 Evelina Skoglind leg. arbetsterapeut

                 Malin Jönsson Lundgren leg. fysioterapeut,  Helena Holmqvist leg. arbetsterapeut

                 Dagens program:

                 • Aktuell statistik, Sofia Hagel
                 • Fysisk träning vid POTS, Christel Reissner Löfstedt, Fanny Orwinger
                 • Erfarenhet av att vara långtidssjuk i Covid-19 och att drabbas av POTS i efterförloppet, Evelina Skoglind
                 • Checklista för patienter som genomgått Covid-19. Samarbete mellan olika vårdnivåer. Erfarenheter från primärvården. Helena Holmqvist, Malin Jönsson Lundgren                 • Seminarie 12

                  Välkomna till seminarie 12

                  Tis 20 april 2021  kl 14.30-16

                  zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

                  Medverkande:

                  Sofia Hagel, chefsfysioterapeut SUS,

                  Katarina Heimburg leg. fysioterapeut SUS,

                  Anne Sundén programdirektör fysioterapeutprogrammet Lunds universitet,

                  Fanny Sjösten leg fysioterapeut, Magdalena Hagborg Hovstam leg. fysioterapeut, Anna Nylén leg. arbetsterapeut, Nathalie Stjärnek leg.arbetsterapeut, Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad,

                  Hugo Fristedt leg.fysioterapeut,  Viveka Pålsson leg.fysioterapeut,  Vc Arlöv, Ann-Louise Norlund, Verksamhetschef Arlöv,

                  Malin Jönsson Lundgren leg. fysioterapeut Verksamhetschef Primärvården Sydvästra Skåne,

                  Kajsa Rydberg, leg.arbetsterapeut Abels rehab Malmö

                  Dagens program:

                  Aktuell statistik, Sofia Hagel

                  Rehabilitering efter covid-19 inom funktionsstödsförvaltningen. Fanny Sjösten,Magdalena Hagborg Hovstam, Anna Nylandér, Nathalie Stjärnek

                  Post -Covid rehabilitering i Arlöv, Hugo Fristedt

                  Rehabilitering/fysioterapi vid Covid-19, Malin Jönsson Lundgren, Fatigue grupp, Kajsa Rydberg Abels Rehab.