Innehåll

 • Välkomna till en seminarieserie för fysioterapeuter, arbetsterapeuter och studenter rörande COVID-19

  Seminarieserien utformas i samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet

  Syftet med dessa seminarier är att möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte och också inventera behov av ytterligare kunskap rörande patienter som drabbats av Covid-19.

  Denna plattformen är offentlig. Om du vill registrera dig kan du göra det på nedanstående länk. Det är helt frivilligt. Vid registrering kan vi nå ut med information via epost. I formuläret finns även möjlighet för dig att lämna önskemål om innehåll. Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), dataskyddslagen 2018:218 och annan relevant lagstiftning. För mer information, se: https://www.lu.se/gdpr

  För registrering klicka på denna länk: Registrering seminarieserie fysioterapeuter (artologik.net)

  Planerade seminarier för 2021: tisdagar 19 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april och 1 juni.

  Mötena sker via zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

  Det är bara att följa länken, det behövs inget eget zoomprogram


  Åtta seminarier genomfördes under 2020. Mellan 115-320 personer deltog på dessa möten.

  Stort tack till alla som delat med sig av sina erfarenheter. Detta med covidvård är ett nytt område och ett samarbete och ett utbyte betyder väldigt mycket.

  Se innehåll under respektive seminarium här nedan. Här kommer också finnas inspelade föreläsningar och annat material som är aktuellt. Har ni förslag på något ni vill att vi ska ta upp eller om det är någon av er som vill dela med sig av era erfarenheter så maila gärna till anne.sunden@med.lu.se

  OBS! Det telefonnummer som visades den 19 januari 2021 till Rehabkonsult är ett internt nummer och ingen öppen linje för patienter och närstående.

  BRA TIPS! mån 1 februari 2021

  Marcus Ståhlberg, kardiolog som föreläste i onsdags, och Michael Runold, lungmedicin som var med i TV-programmet Agenda igår kväll, kommer vara med på dagens nationella möte om Covid på KI:s nationella plattform för fysioterapeuter om Covid-19

  https://ki-se.zoom.us/j/67958144769?pwd=Nit5RnhHaS9iUW0vOVNLVWZ2RmhkQT09

  Nyheter

  Ny artikel finns under Länkar, artiklar:

  Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients (bmj.com)


 • Seminarie 12

  Välkomna till seminarie 12

  Tis 20 april kl 14.30-16

  zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

  Medverkande:

  Sofia Hagel, chefsfysioterapeut SUS,

  Katarina Heimburg leg. fysioterapeut SUS,

  Anne Sundén programdirektör fysioterapeutprogrammet Lunds universitet,

  Fanny Sjösten leg fysioterapeut, Magdalena Hagborg Hovstam leg. fysioterapeut, Anna Nylén leg. arbetsterapeut, Nathalie Stjärnek leg.arbetsterapeut, Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad,

  Hugo Fristedt leg.fysioterapeut,  Viveka Pålsson leg.fysioterapeut,  Vc Arlöv, Ann-Louise Norlund, Verksamhetschef Arlöv,

  Malin Jönsson Lundgren leg. fysioterapeut Verksamhetschef Primärvården Sydvästra Skåne,

  Kajsa Rydberg, leg.arbetsterapeut Abels rehab Malmö

  Dagens program:

  Aktuell statistik, Sofia Hagel

  Rehabilitering efter covid-19 inom funktionsstödsförvaltningen. Fanny Sjösten,Magdalena Hagborg Hovstam, Anna Nylandér, Nathalie Stjärnek

  Post -Covid rehabilitering i Arlöv, Hugo Fristedt

  Rehabilitering/fysioterapi vid Covid-19, Malin Jönsson Lundgren, Fatigue grupp, Kajsa Rydberg Abels Rehab.

  • Seminarium 1

   Tisdagen den 26 maj, kl 14.30-16.00

   Länk till mötet:

   https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

   Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Cecilia Winberg, Katarina Heimburg, Kristina Tödt, Paulina Althin.

   ·       Grundläggande andningsfysiologi leg fysioterapeut Kristina Tödt, SUS ca 35 min

   ·       Frågestund ca 15 min

   ·       Erfarenheter av arbete med covid-19 patienter vad gäller andningsvård Paulina Althin 15 min

           Olika nivåer av andningsstöd, Non Invasiv Ventilation, Hig Flow Oxygen Therapy/Optiflow.

   ·       Frågestund ca 10 min

   ·       Stödjande dokument för fysioterapeuter Covid-19 Paulina Althin ca 5 min

   ·       Ev tid för fler frågor

   • Seminarium 2

    Tis 2 juni, kl 14.30-16.00


    Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Kristina Tödt, Catrine Andersson, Hanna Malmberg, Gisela Lilja

    Preliminärt program:

    • Erfarenhetsutbyte och dagsfärsk statistik Covid-19 Katarina Heimburg, leg fysioterapeut ca 15

       Frågestund

    • Slemmobilisering kristina Tödt leg fysioterapeut SUS

    • Erfarenheter av covid patienter på medicinkliniken Malmö, Catrine Andersson leg. fysioterapeut, Hanna Malmberg leg.fysioterapeut

        Frågestund

      

    • Seminarium 3

     16 juni kl 14.30-16.00

     Länk till mötet: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085


     • Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Birgitta Wästberg, Katarina Heimburg, Jessica Hansen, Sofia Raccuia, Cecilia Cordesius, Anna Näslund, Malin Andersson, Håkan Carlsson och Gisela Lilja
     • Preliminärt program:
     • Rehabiliteringsbehov hos patienter med covid 19 efter vård på internmedicin SUS Malmö Jessica Hansen leg fysioterapeut, Sofia Raccuia leg arbetsterapeut ca 20 min
     • Frågor via chat
     • Erfarenheter av vård av patienter med Covid-19 på Orup Cecilia Cordesius leg fysioterapeut (ev Malin Andersson leg fysioterapeut, Håkan Carlsson leg fysioterapeut) Anna Näslund leg arbetsterapeut ca 15 min
     • Frågor via chat
     • Erfarenhetsutbyte och dagsfärsk statistik Covid-19 Katarina Heimburg, leg fysioterapeut ca 10 min
     • PICS ” post-intensive care syndrome” symptom och konsekvenser. Gisela Lilja leg arbetsterapeut ca 20 min
     • Frågestund via chat 

     • Seminarie 4

       Tis 23 juni 14.30-16

      Detta seminarie kommer till vissa delar vara en repetition på seminarie 1med fokus på andningsvård vid Covid-19

      • Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Eva Månsson Lexell, Paulina Althin, Kristina Tödt
      • Erfarenheter och aktuell statistik, Katarina Heimburg leg fysioterapeut SUS
      • Grundläggande andningsfysiologi, Kristina Tödt leg fysioterapeut SUS
      • Frågestund
      • Slemmobilisering, Kristina Tödt leg fysioterapeut SUS
      • Fatigue vid olika sjukdomstillstånd, Eva Månsson Lexell, leg arbetsterapeut LU
      • Erfarenheter av arbete med covid-19 patienter vad gäller andningsvård. Olika nivåer av andningsstöd, Non Invasiv Ventilation, Hig Flow Oxygen Therapy/Optiflow, Paulina Althin leg fysioterapeut  SUS
      • Frågestund
      • Seminarie 5

       Tis 25 augusti 2020, kl. 14.30 -16

       Seminarie 5

       Har ni frågor ni vill ta upp rörande dagens tema så skriv dem i chattfönstret. Jag kommer spara frågorna och det vi inte hinner med tar vi vid nästa tillfälle.

       https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

       • Presentation av dagens panel Anne Sundén, Sofia Hagel, Elisabeth Rydwik, Birgitta Wästberg, Kristina Tödt, Paulina Althin, Malin Lundgren Jönsson,

       • Lite aktuella siffror från SUS, Sofia Hagel
       •  Rapport om en studie gällande uppföljning av patienter som vårdats för Covid-19, Elisabeth Rydwik
       • Referat från nationellt möte för arbetsterapeuter, Birgitta Wästberg
       • Referat från nationellt möte för fysioterapeuter, Kristina Tödt
       •  Erfarenheter av arbete med covid-19 patienter, Paulina Althin
       • Checklista med frågor till patienter som haft Covid 19, ett arbetsmaterial för primärvården, Malin Lundgren Jönsson

       · 

       Inför nästa möte AS

       Vi planerar att dessa möten ska var en gång i månaden, sista tisdagen i varje månad: 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november

       Vi är tacksamma på förslag på innehåll och också vilka av er som kan tänka er att berätta om era erfarenheter av vård av covid patienter. Anne.sunden@med.lu.se


       • Seminarie 6

        Tisdag 29 september kl 14.30-16.00

        https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

        Välkomna till seminarie 6

        Medverkande: Anne Sundén, Katarina Heimburg, Birgitta Wästberg, Helena Holmqvist, Gisela Lilja, Sofia Ehnberg, Anna Netterheim

        Program

        • Presentation
        • Rapport om dagsläget i Region Skåne, Katarina Heimburg eller Anne Sundén
        • Erfarenhet av covid patienter i primärvården, Helena Holmqvist
        • Studie rörande uppföljning av IVA vårdade Covid19 patienter, erfarenhet av öppenvårds rehab- Covi19 mottagning, Gisela Lilja
        • Erfarenheter av covidpatienter i kommun, kohortavdelning Eslöv, Sofia Ehnberg, Anna Netterheim
        • Nationell plattform för arbetsterapeuter rörande covid 19, Birgitta Wästberg
        • Seminarie 7

         Välkomna till seminarie 7

         Tis 3 november kl 14.30-16.00

         Länk till mötet:

         https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

         Medverkande.

         Mathilda Sundvall, Sofi Fristedt, Paulina Karlsson, Lisa Kempe, Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Anne Sundén

         • Erfarenhet av att ha haft Covid-19, upplevelse av sjukdomen, efterförloppet och ev kvarstående besvär.   Mathilda Sundvall, vice ordförande i  Svenska covidföreningen

         • Studie om konsekvenser av äldres isolering pga Covid-19, Sofi Fristedt

         • Erfarenhet av patienter med covid i kommunal verksamhet, Pauline Karlsson, Lisa Kempe

         • Aktuell statistik, Sofia Hagel

         • Clinical Fraility Scale. Katarina Heimburg

         • Avslut

         • Seminarie 8

          Seminarie 8

          Tisdag 24 november kl. 14.30-16.00

          zoom länk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

          På grund av det rådande läget i Region Skåne kommer dagens möte inte ta upp så mycket som rör rehabiliteringsinsatser för patienter som tillfrisknat från covid.Vi får spara detta till ett senare möte.

          Fokus kommer ligga på att öka kunskapen hos de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar på kliniker där verksamheten nu  lagts om till covidvård.

          Medverkande: Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Birgitta Wästberg, Anne Sundén, Paulina Althin, Karin Strand, Josefine Stenbeck, Sofia Raccuia

          • Presentation av de medverkande
          • Grundförutsättningar för vård av covidpatienter, Karin Strand, Paulina Althin, Josefine Stenbeck, Sofia Raccuia
          • Frågestund
          • Aktuell statistik, läget på  SUS, Sofia Hagel
          • Viktiga länkar, Birgitta Wästberg
          • Seminarie 9

           Seminarie 9

           Tis 19 jan kl. 14.30-16

           zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

           Medverkande: Sofia Hagel, Katarina Heimburg, Gisela Lilja, Anne Sundén, Maria Karlberg, Lucia Alonso

           • Aktuellt från Region Skåne, Sofia Hagel
           • Clinical Fraility Scale CFS. Katarina Heimburg
           • Rehabilitering efter Covid-19 infektion, Maria Karlberg, Lucia Alonso

            OBS! Det telefonnummer som visades till Rehabkonsult är ett internt nummer och ingen öppen linje för patienter och närstående.

           • Denna sektion

            Seminarie 10

            Seminarie 10

            Tis 16 feb kl. 14.30-16.00

            zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

            Medverkande:

            Sofia Hagel, Chefsfysioterapeut SUS

            Gisela Lilja, Chefsarbetsterapeut SUS

            Katarina Heimburg, Leg fysioterapeut SUS

            Anne Sundén, Programdirektör fysioterapeututbildningen Lunds universitet

            Åsa Lundin, Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, SUS

            Artur Fedorowski, Docent/överläkare. Hjärtkliniken, SUS, Malmö

            Dagens program:

            • Introduktion till dagens möte, Anne Sundén
            • Att orka långsiktigt i en belastande arbetssituation, Åsa Lundin
            • POTS ( Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom), som långtidskomplikation av Covid-19, Artur Fedorowski


            • Semiarie 11

             Välkomna till seminarie 11

             Tis 23 mars kl.14.30-16

             zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/62600109085

             Medverkande:

             Sofia Hagel chefsfysioterapeut SUS, Gisela Lilja chefsarbetsterapeut SUS, Katarina Heimburg leg fysioterapeut SUS

             Anne Sundén programdirektör fysioterapeutprogrammet Lunds universitet,

             Christel Reissner Löfstedt leg.fysioterapeut SUS, Fanny Orwinger leg.fysioterapeut SUS

             Evelina Skoglind leg. arbetsterapeut

             Malin Jönsson Lundgren leg. fysioterapeut,  Helena Holmqvist leg. arbetsterapeut

             Dagens program:

             • Aktuell statistik, Sofia Hagel
             • Fysisk träning vid POTS, Christel Reissner Löfstedt, Fanny Orwinger
             • Erfarenhet av att vara långtidssjuk i Covid-19 och att drabbas av POTS i efterförloppet, Evelina Skoglind
             • Checklista för patienter som genomgått Covid-19. Samarbete mellan olika vårdnivåer. Erfarenheter från primärvården. Helena Holmqvist, Malin Jönsson Lundgren