Innehåll

 • Terminsinformation T2

 • Kursinformation

 • 1801: Reproduktiv och sexuell hälsa, 1,0 hp

 • 1802: Barns hälsa och ohälsa, 2,0 hp

  • Dokument: Barns hälsa och ohälsa Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Barnhälsovård - Malin E Skoog Kaltura video resurs
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Barnövervikt - Mariette Derwig - HT2020 Kaltura video resurs
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • 1803: Vuxnas hälsa och ohälsa, 3,5 hp

  • Dokument: Vuxnas hälsa och ohälsa Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
  • Uppladdning av examinationsuppgift VFU period 1 (v. 41-45)
   Begränsad Endast tillgängligt om
   • du tillhör grupp Basgrupp 01
   • du tillhör grupp Basgrupp 02
   • du tillhör grupp Basgrupp 03
   • du tillhör grupp Basgrupp 04
   • du tillhör grupp Basgrupp 05
   • du tillhör grupp Basgrupp 06
   • du tillhör grupp Basgrupp 07
   • du tillhör grupp Basgrupp 08
   • du tillhör grupp Basgrupp 09
  • Uppladdning av examinationsuppgift VFU period 2 (v. 46-50)
   Begränsad Endast tillgängligt om
   • du tillhör grupp Basgrupp 10
   • du tillhör grupp Basgrupp 11
   • du tillhör grupp Basgrupp 12
   • du tillhör grupp Basgrupp 13
   • du tillhör grupp Basgrupp 14
   • du tillhör grupp Basgrupp 15
   • du tillhör grupp Basgrupp 16
   • du tillhör grupp Basgrupp 17
   • du tillhör grupp Basgrupp 18
 • 1804: Äldres hälsa och ohälsa, 5,0 hp

 • 1805: Primärvård, mödra- och barnhälsovård (VFU), 7,5 hp