Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning Barnsjukvård med start vårterminen 2020

  Schemat är senast uppdaterat 2020-01-20

  • Kursinformation

   • SBUM21/22 Magisteruppsatskurs URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Handledare examensarbete Fil
    396.3Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Blankett för ansökan om examen Fil 72.1Kb Word 2007-dokument
  • Kontakt och meddelande

   • Meddelande från lärare och administration Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursdokument

   • Material från föreläsare Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Loggbok examensarbete

   • Loggbok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Mall för loggbok Fil
    32.2Kb Word 2007-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Loggbok Ulf Jakobsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Ulf Jakobsson
   • Loggbok Iren Tiberg Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Irén Tiberg
   • Loggbok Pia Lundqvist Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Pia Lundqvist
   • Loggbok Lisbeth Jönsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lisbeth Jönsson
   • Loggbok Bengt Sivberg Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Bengt Sivberg
  • Vetenskaplig metod

   Genom att kritisk granska vetenskaplig litteratur kan ni värdera och förhålla er till olika forskningsresultat, aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden, som t.ex. barnhälsovård och i förlängningen implementera ny kunskap i verksamheterna. Denna aktivitet är integrerad i SBUP40 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 9hp.

   • Kvantitativa metoder och statistik (Magnus Sandberg LU) Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Ämnesfördjupning

   En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.
   Denna aktivitet
   är integrerad i SBUP41 Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I, 10,5hp.

   • 1701: Projektplan, 1,5 hp

    En projektplan är en skriftlig sammanfattning av ett planerat projekt. Den kan ligga till grund för såväl etisk bedömning som ansökan av medel.  En projektplan innehåller bland annat en problemformulering som skall vara tydlig och väl formulerad samt relevant för aktuellt huvudområde. Vidare väl förankrad i vetenskaplig litteratur. Problemformulering ligger sedan till grund för uppbyggnaden av bakgrunden och den metod som väljs och beskrivs i projektplanen.

    • Studieguide: Projektplan Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Bedömningskriterier projektplan Fil
     193.5Kb Word-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
    • Bedömningskriterier för projektplan Fil
     143.2Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Pia Lundqvist
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Ulf Jakobsson
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Iren Tiberg
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Teori/design seminarium Examinator Bengt Sivberg
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Lisbeth Jönsson
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning vid examination den 27/5 Fil
     415.6Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning vid examination den 28/5 Fil
     417.7Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • 1702: Arbetsmanus, 6,5 hp (examensarbete)

    Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att uppsatsen (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde, bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver vara helt färdigbearbetad men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium är således en hjälp inför den slutliga examinationen.

    • Studieguide: Arbetsmanus (examensarbete) Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Pia Lundqvist
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Ulf Jakobsson
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Iren Tiberg
     Begränsad Endast tillgängligt om
     • du tillhör grupp Alla studenter
     • du tillhör grupp Irén Tiberg
    • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Bengt Sivberg
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Lisbeth Jönsson
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning opponentskap arbetsmanus 16 och 18 november Fil
     403.8Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning opponentskap arbetsmanus 22 december Fil
     403Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Bedömningskriterier för arbetsmanus seminarium Fil
     478.7Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • 1703: Magisteruppsats, 6,0 hp

    • Studieguide: Magisteruppsats Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Magisteruppsats - Examinator Pia Lundqvist Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Magisteruppsats - Examinator Ulf Jakobsson Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Magisteruppsats - Examinator Iren Tiberg Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Magisteruppsats - Examinator Bengt Sivberg Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Magisteruppsats - Examinator Lisbeth Jönsson Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning Examination Opponentskap/Respondentskap den 13/1 Fil
     414Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Bedömningskriterier för examensarbetet Fil
     487.7Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Bedömningskriterier för opponentskap Fil
     10.6Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Bedömningskriterier för respondentskap Fil
     84.4Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

    Vid ett seminarium genomför ni en populärvetenskaplig presentation av er uppsats med fokus på ert resultat och den kliniska nyttan.

    • Studieguide: Presentation Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Populärvetenskaplig presentation Fil
     214.2Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Kursvärdering

    Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du angivit i Ladok.