Innehåll

 • Kursdokument

 • Kontakt och meddelanden

  • Kursmeddelande Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Frågor till kursledningen Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Ämnesfördjupning och vetenskapliga publikationer

  En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom akutsjukvårdens omvårdnad. Denna aktivitet integrerades i AKTR 10. Arbetet med att integrera huvudämnet omvårdnad förtsätter nu på magisternivå, likväl som att integrera evidens. 

 • Uppsatsmanus (examensarbete)

  Se kursbok för allmän magistersida på specialistsjuksköteskenivå. 

  • Arbetsseminarium Helena Rosén Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Arbetsseminarium Anna Ekwall Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Magisteruppsats - Examensarbete

  Se kursbok för allmän magistersida på specialistsjuksköteskenivå. 

 • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

  • Kursvärdering

   Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät efter kursens slut. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Du kommer att få en personlig länk i slutet av kursen där du utvärderar kursen.