Innehåll

 • Terminsinformation

  Välkomna till en ny termin och hemsidan för AKTN 41!

 • Kursinformation

  • Examinationsöversikt med datum Fil
   14.4Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kontakt och meddelanden

  • Kursmeddelande Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Frågor till kursledningen Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursdokument

 • 2001: Vårdande bedömning, 3,0 hp

  • Studieguide: Vårdande bedömning Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Tentamen 2017 Fil
   411Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Tentamen 2018 Fil
   607Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • 2005: Vårdhygien, 1,0 hp

  Här ges en en beskrivning av lärmoment och examinerande moment för 2005.
 • 2003: Sårbara personer, socioekonomi och risk för ohälsa, 3,5 hp

 • 2004: Klinisk akutsjukvård, 7,5 hp

  Under VFU följer studenten handledares schema. Obligatorisk närvaro är 16 timmar/vecka. Du kommer överens med din handledare om när VFU-passen lämpligast planeras in. Bedömningsformulär AssCe avancerad nivå finns att hämta under dokument (överst på sidan). Lämnas in efter slutförd VFU.
  • Uppgift 1) Patientens perspektiv av undersökning Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Uppgift 2) Vårdarperspektiv av undersökning på akutmottagning/akutenhet Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Uppgift 2) Vårdarperspektiv av undersökning på akutmottagning/akutenhet Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Uppgift 3) Sårbara personer Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Uppgift 4) Reflektion Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 5) Observation under VFU av hygien Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Inför Magisterkursen 2021

  • Om magisterkursen Fil
   12.9Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Forum Projektplan (Anna Ekwall)
   Begränsad Endast tillgängligt om
   • du tillhör grupp Alla studenter
   • Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Projektplan (Helena Rosén) Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om
   • du tillhör grupp Alla studenter
   • Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Loggbok examensarbete - projektplan (Helena Rosén) Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Loggbok examensarbete - projektplan (Anna Ekwall) Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter