Innehåll

 • Välkommen till BIMA43 Patobiologi och farmakologi

 • Kurshandbok och gruppindelning

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Kurshandboken med schema och farmakalista.

 • Problembaserat lärande (PBL) och gruppstudier

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Här finns de riktlinjer som för varje fall/veckotema kompletterar kursmålen, samt dokument med instuderingsfrågor som kan användas som kompletterande diskussionsunderlag på de tre gruppstudietillfällena. Här finns även ett dokument som beskriver den PBL vi använder på kursen. Detta dokument innehåller tips till ordföranden, m.m.

 • Zoom-inbjudningar

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Föreläsningar – filer

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Presentationerna från föreläsningarna samt lite extramaterial.

 • E-föreläsningar – digitala föreläsningar

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Litteraturprojekt/Essay

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Instruktioner och annat material för litteraturprojektet.

 • Farmakogenetik

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Instruktioner för farmakogenetikuppgiften samt de artiklar som ska läsas.

 • Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development)

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Introduktionsföreläsningen inom området samt information om uppgiften.

 • Antibiotika och antibiotikaresistens (workshop/seminarium)

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Laborationsrelaterat

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Litteratur

  Litteraturlistan samt länk till e-böckerna från Elsevier.

  Sida: 1URLer: 2
 • Tentamina och resultat

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students