Innehåll

 • Kursinformation

 • Kontakt och meddelanden

 • Kursdokument

  • Webbföreläsningar Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Bedömningskriterier Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Föreläsningar och åhörarkopior Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Instruktioner och mallar Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • FAQ projektplan/uppsats Ordlista
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör någon grupp
 • 1401: Kandidatuppsats i omvårdnad, 15 hp

 • Interprofessionellt lärande

  • Inbjudan samverkansdag Fil
   106.5Kb Word-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Gruppindelning Samverkansdag Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Deltagarlista 6 maj Fil
   21.5Kb Excel 2007-kalkylblad
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Deltagarlista 7 maj Fil
   22.2Kb Excel 2007-kalkylblad
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Patientfall Fil
   92Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • ICF kortfattad version Fil
   41.5Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Zoomlänk 6 maj Fil
   19.2Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare
  • Zoomlänk 7 maj Fil
   18.1Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och lärare