Innehåll

 • Genomförda teoretiska kunskapsprov

  Läkarprogrammets Examinationskommitté har definierat att senaste tre årens genomförda teoretiska kunskapsprov ska vara tillgängliga för programmets studenter via en gemensam yta. Teoretiska kunskapsprov äldre än tre år kan innehålla information och påståenden som inte längre är korrekta mot bakgrund av den snabba kunskapsutvecklingen inom medicinen. De tas därför bort.  Tillgång till de tre senaste årens prov ger tillräcklig information om provens utformning till studenterna.

  För att komma åt detta krävs att du är inloggad i plattformen och registrerad i ytan. Om du upplever problem med tillgång ta kontakt med din kursadministratör.

  Om du är student som varit på studieuppehåll under en längre period alternativt inte alls är knuten till läkarprogrammet vid Lunds universitet och önskar tillgång till genomförda teoretiska kunskapsprov för exempelvis inläsning inför nytt teoretisk kunskapsprov vänligen ta kontakt med oss.

  Upphovsrätt

  Tänk på att kursmaterial som tillhandahålls på kursens hemsida eller som delas ut i samband med olika undervisningsmoment kan omfattas av upphovsrätt. Exempel på sådant material är skrivningsfrågor, handouts, PBL-fall, case, kompendier, filmer mm. Material som omfattas av upphovsrätt får inte mångfaldigas eller göras allmänt tillgängligt utan tillstånd från upphovsmannen, alltså den som har skapat materialet. Exempel på sådant som du behöver tillstånd för är kopiering och spridning av exemplar eller publicering på Internet. Kopiering för ditt privata bruk kräver inget tillstånd.