Topic outline

 • Extra provtillfällen och uppsamling för inlämning av portföljuppgifter T6-9

  Ytan öppnas vid bestämd tidpunkt för respektive termin - det är endast då extra prov/uppsamlingsprov/quiz kan lämnas in.
  Studenten lämnar in det som är utestående.
  Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.


  Yta som samlar alla extra provtillfällen och uppsamling för inlämning av portföljuppgifter, quiz, DOPS osv T6-9

  • Student knyts manuellt till ytan genom manuell registrering (kursadministration ansvarar)
  • Student knyts till relevant grupp och termin under vilken student ska ha möjlighet att  komplettera (kursadministration ansvarar) exempel: T6_Malmö;  T8_Lund; T9_Helsingborg
   Kursadministration håller reda på vilken termin studenten ursprungligen tillhör.


  • Ytan öppnas/stängs i sin helhet vid bestämd tidpunkt . Det är endast då uppsamlingsprov/quiz kan lämnas in

  • Student laddar upp eller genomför utestående (t.ex. portfolio, inlämning, DOPS, quiz osv)
  • Kursadministration påpekar för bedömare/examinator att bedömning (vilken portfoliodel och student) ska göras

  • Bedömningsansvarig/Examinator går in i enskild inlämningsyta, filtrerar efter senaste grupp (kurs/termin) och bedömer inlämning
  • Kursadministration sammanställer underlag och överför resultat i LADOK

  • Nästa uppsamlingstillfälle görs processen om på nytt
  • Student som är godkänd från tidigare tillfälle flyttas av kursadministratör in i relevant grupp "godkända"