Innehåll

 • Terminsinformation

 • Kursinformation

   Kurstid: 2020-03-02 - 2020-04-12

 • Kontakt och meddelande

  • Meddelande från lärare och administration Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • 1601: Avvikelser under graviditet, förlossning och postpartum, 7,0 hp

  Barnmorskan i Sverige ansvarar för och handlägger självständigt den förebyggande vården samt den normala förlossningen och eftervården.Barnmorskan behöver ha fördjupade kunskaper kring fysiska  avvikelser under graviditet, förlossning och puerperium för att därigenom kunna delta i övervakning, vård och handläggning.

  • Inlämning av fall obstetrik 1 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Inlämning av fall obstetrik 2 Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Exempeltenta obstetrik Fil
   46Kb Word-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Frågor inför tentamen Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Chat: frågor på tentan 25/5 ställs här Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Hemtentamen 25/5
 • 1602: Familjeplanering, antikonception och sexologi, 2,0 hp

  Barnmorskan i Sverige ansvarar för och handlägger självständigt den förebyggande vården och arbetar för att främja god reproduktiv hälsa då det gäller sexualitet, samlevnad och familjeplanering, där barnmorskan bl.a. har förskrivningsrätt för preventivmedel.

  • Exempeltenta Fil
   13.9Kb Word-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Inlämning: omtentamen, 1602 Familjeplanering, antikonception och sexologi, 22/4 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Omtentamen 22/4
  • Chat: frågor på omtentamen 22/4 ställs här Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Omtentamen 22/4
 • Kriser och krisbearbetning i samband med barnafödande

  Barnmorskan behöver ha fördjupade kunskaper kring  psykiska avvikelser under graviditet, förlossning och puerperium för att därigenom kunna delta i övervakning, vård och handläggning. Vidare måste hon kunna ge psykologiskt stöd i samband med olika kristillstånd.


  Ingår i "Avvikelser under graviditet, förlossning och postpartum". Se dock separata instruktioner här.

 • Kursvärdering

  Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du uppgett i Ladok.