Innehåll

 • Allmänt

 • Kurshandbok, gruppindelningar, om PBL

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Föreläsningar

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Frågor till gruppstudier, föreläsningar etc

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Laborationer etc

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Här finns labbkompendier och annat material som rör de mer praktiska delarna på kursen. Vissa kompendier läggs upp i anslutning till kursmomentet, t ex presentationsfiler till mikroskoperingsövningarna, andra finns tillgängligt från kursstart.

 • Inlämning labbrapport

  Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i All students
 • Presentation av vetenskaplig artikel

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students
 • Länkar och övriga resurser

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Här finns både generella länkar och resurser, och sådant som är specifikt för vissa veckor. Har du förslag på bra länkar/resurser och vill dela med dig, hör av dig till Bodil.

 • Tentamina och resultat

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp All students

  Här finns mappar med tidigare tentor, med eller utan svar. Observera att vi examinerar mot ny kursplan fr o m VT17 (kursplanen är från 2016). Vi kan komma att ändra formatet på frågorna till VT20 men de äldre tentorna är representativa för typ av frågeställningar som kan examineras.

  Här kommer även tentamensresultaten att publiceras i kodad form (kodnummer, poäng, alt % eller kvot, betyg) så snart resultatet är klart. Dock senast 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället.