Topic outline

 • Uppsamlingsprov för ingående uppgifter i kursportfölj T1-T5

  Öppnar 13 juniji kl. 00.05 

  Stänger 5 augusti kl. 23.55

  Sista dag för anmälan: 10 juni  till: romana.solaja@med.lu.se

  Ytan öppnas i sin helhet vid bestämd tidpunkt - det är endast underkända eller icke tidigare inlämnade uppgifter som lämnas in vid detta tillfället. Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.

  Student knyts till relevant grupp dvs rätt kurs och termin exempel: T1_KoL_HT20; T1_MtV_VT21; T2_HT20; T3_VT21 osv, genom manuell registrering (mejla kursadministrationen för respektive termin: namn, personnummer, vilken inlämning/quiz och vilken termin det gäller • Termin 1

  • Intyg om sekretessdokument Checklist
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Temadagen Läkarrollen Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Workshop Att möta och bemöta Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Intressekonflikter - kopplat till föreläsningen "utmaningar i läkaryrket" Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Muntlig presentation av vetenskaplig artikel VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Självtest att inkludera i portföljen: MEDICINSKA INFORMATIONSKÄLLOR VETENSKAPLIG ARTIKEL I VT21 Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Självtest att inkludera i portföljen: VETENSKAPLIG ARTIKEL II VT21 Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Självtest att inkludera i portföljen: KAUSALITET OCH HYPOTESPRÖVNING VT21 Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • E-utbildning vårdhygien Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Seminarium Kärnkompetenser och etiska koder Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Den sårbara människan Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Medicin i Humanioraperspektiv Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Skriftlig reflektion VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Skriftligt referat av vetenskaplig artikel VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Skriftlig ersättningsuppgift för kursens laborationer VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • HLR VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Plagiat och annan akademisk ohederlighet Longquiz 5 frågor VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Plagiering och annan akademisk ohederlighet Shortquiz 18 frågor VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
 • Termin 2

  • Quiz för Vestibularislabb VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Quiz för Betingningslabb VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Anatomiquiz: CNS I VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Anatomiquiz: CNS II VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Anatomiquiz: Bålen VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Anatomiquiz: Huvud/hals VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Anatomiquiz: Övre extremiteterna VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Anatomiquiz: Nedre extremiteterna VT21
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Vetenskapligt förhållningssätt: Skriftligt referat VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Lämna in din kompletteringsuppgift för VF-seminarium VT21 Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Etikseminarium Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Självtest Sekretess Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Självtest Etik och Mänskliga rättigheter Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Case/seminarium mänskliga rättigheter Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Avslutande skriftlig reflektion Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
 • Termin 3

  • VF (Vetenskapligt förhållningssätt) Page
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Temadag medicinsk psykologi Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • PU: Självtest medicinsk juridik Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Professionsperspektiv i PBL Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • PU inlämningsuppgift Vårdcentralsplacering Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
 • Termin 4

 • Termin 5

  • Komplettering i patientsäkerhet Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Kompletteringsuppgift "smärta" Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21
  • Kompletteringsuppgift: Psykiskt status Assignment
   Restricted Not available unless: You belong to a group in VT21