Innehåll

 • Uppsamlingsprov för ingående uppgifter i kursportfölj T1-T5

  Öppnar 13 juniji kl. 00.05 

  Stänger 5 augusti kl. 23.55

  Sista dag för anmälan: 10 juni  till: romana.solaja@med.lu.se

  Ytan öppnas i sin helhet vid bestämd tidpunkt - det är endast underkända eller icke tidigare inlämnade uppgifter som lämnas in vid detta tillfället. Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs.

  Student knyts till relevant grupp dvs rätt kurs och termin exempel: T1_KoL_HT20; T1_MtV_VT21; T2_HT20; T3_VT21 osv, genom manuell registrering (mejla kursadministrationen för respektive termin: namn, personnummer, vilken inlämning/quiz och vilken termin det gäller • Termin 1

  • Intyg om sekretessdokument Checklista
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Temadagen Läkarrollen Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Workshop Att möta och bemöta Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Intressekonflikter - kopplat till föreläsningen "utmaningar i läkaryrket" Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Muntlig presentation av vetenskaplig artikel VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Självtest att inkludera i portföljen: MEDICINSKA INFORMATIONSKÄLLOR VETENSKAPLIG ARTIKEL I VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Självtest att inkludera i portföljen: VETENSKAPLIG ARTIKEL II VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Självtest att inkludera i portföljen: KAUSALITET OCH HYPOTESPRÖVNING VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • E-utbildning vårdhygien Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Seminarium Kärnkompetenser och etiska koder Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Den sårbara människan Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Medicin i Humanioraperspektiv Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Skriftlig reflektion VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Skriftligt referat av vetenskaplig artikel VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Skriftlig ersättningsuppgift för kursens laborationer VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • HLR VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Plagiat och annan akademisk ohederlighet Longquiz 5 frågor VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Plagiering och annan akademisk ohederlighet Shortquiz 18 frågor VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
 • Termin 2

  • Quiz för Vestibularislabb VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Quiz för Betingningslabb VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Anatomiquiz: CNS I VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Anatomiquiz: CNS II VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Anatomiquiz: Bålen VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Anatomiquiz: Huvud/hals VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Anatomiquiz: Övre extremiteterna VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Anatomiquiz: Nedre extremiteterna VT21 Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Vetenskapligt förhållningssätt: Skriftligt referat VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Lämna in din kompletteringsuppgift för VF-seminarium VT21 Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Etikseminarium Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Självtest Sekretess Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Självtest Etik och Mänskliga rättigheter Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Case/seminarium mänskliga rättigheter Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Avslutande skriftlig reflektion Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
 • Termin 3

  • VF (Vetenskapligt förhållningssätt) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Temadag medicinsk psykologi Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • PU: Självtest medicinsk juridik Kunskapstest
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Professionsperspektiv i PBL Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • PU inlämningsuppgift Vårdcentralsplacering
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
 • Termin 4

 • Termin 5

  • Komplettering i patientsäkerhet Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Kompletteringsuppgift "smärta" Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21
  • Kompletteringsuppgift: Psykiskt status Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i VT21