Innehåll

 • Kursmeddelanden

  • Kursmeddelanden från lärare och administration Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Studiehandledning, uppsatsmall samt tillgodohavande

 • Arbetsseminarie

  Provmomentet Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att fördjupningsarbetet (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde, bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver vara helt färdigbearbetad men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium är således en hjälp inför den slutliga examinationen av fördjupningsarbetet och bör därför följas.

  Ladda upp ditt fördjupningsarbete under respektive inriktning senast 5 arbetsdagar innan planerat arbetsseminarium.

  • FORUM: Arbetsseminarium Akutsjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Ambulanssjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Anestesisjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Barnsjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Distriktsköterska
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Intensivvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Onkologisk vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Operationssjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Psykiatrisk vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Vård av äldre
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Examination

  Ladda upp ditt fördjupningsarbete under respektive inriktning senast 7 arbetsdagar innan planerad examination.

  • FORUM: Examinatinsseminarie Akutsjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Ambulanssjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Anestesisjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Barnsjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Distriktsköterska
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Intensivvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Onkologisk vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Operationssjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Psykiatrisk vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Vård av äldre
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier för Fördjupningsarbete Fil
   515.6Kb PDF document
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier för Respondentskap Fil
   84.4Kb PDF document
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier för Opponentskap Fil
   10.6Kb PDF document
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Information till examinator

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla lärare