Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2020.
  Kurstid 2020-01-20 - 2020-03-01
  Föreläsningarna gäller både studenter på hel- och halvfart.

  Schemat är senast uppdaterat 2020-01-20


   

  • Kursinformation

  • Kontakt och meddelande

   • Meddelanden från lärare och administration Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursdokument

   • Föreläsningar och åhörarkopior Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1601: Vetenskaplig grund 1,0 hp

   För att kritisk kunna förhålla er till vetenskaplig litteratur behöver ni vara förtrogna med vetenskapliga grundbegrepp och förhållningssätt. Detta ger er möjlighet att värdera och förhålla er till olika forskningsresultat och aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden som t.ex. barnhälsovård och elevhälsa men också inom den slutna barnsjukvårdens olika profilområden. Det ger en grund att för att kunna implementera ny kunskap i verksamheterna.

   • Studieguide: Vetenskaplig metod Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Vetenskaplig metod Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Vetenskaplig metod Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 1602: Falluppgift: Barnhälsovård och elevhälsa 2,5 hp

   Att arbeta som barnsjuksköterska inom barnhälsovård eller elevhälsa innebär ett självständigt arbete där fokus är att möta, och svara upp mot, barns, ungdomars och deras familjers behov.

   • Studieguide: Fallsituation inom barnhälsovård och elevhälsa Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fallsituationer BHV och Elevhälsan Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning av fall - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • Fördelning inför seminariet - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning fall - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 1603: Fältstudie inom barnhälsovård 2,0 hp

   Fältstudier inom barnhälsovården är tänkt att ge fördjupade kunskaper om bhv-sköterskans praktiska arbete och ansvarsområde.

   • Studieguide: BHV - Klinisk hospitering Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Fältstudie BHV - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fältstudie BHV - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • Närvarointyg Fil
    109.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Kontaktuppgifter till BVC i Skåne Fil
    374.5Kb Excel-kalkylblad
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fältstudier BVC Fil
    195.5Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fältstudier BVC - Halvfart Fil
    12.9Kb Word 2007-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 1604: Fältstudie inom elevhälsa 2,0 hp

   Fältstudier inom elevhälsan är tänkt att ge fördjupade kunskaper om skolsköterskans praktiska arbete och ansvarsområde.

   • Studieguide: Elevhälsa - Klinisk hospitering Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fall - Förslag Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • Placering och kontaktuppgifter - Helfart Fil
    630.4Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Placering och kontaktuppgifter - Halvfart Fil
    562.5Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Närvarointyg Fil
    109.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1605: Barnhälsovård och elevhälsa 1,5 hp

   För att kunna ge relevant och god vård/omvårdnad till barn och ungdomar i förskole-/skolåldern krävs kunskap om de diagnoser och behandlingar som kan hanteras inom barnhälsovård, elevhälsa alternativt den öppna hälso- och sjukvården.

   • Studieguide: Skriftlig individuell hemtentamen Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Tentamensområden Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Exempel på tentamensfrågor Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.