Innehåll

 • Terminsinformation

 • Kursinformation

  Kurstid: 2019-11-18 - 2019-12-08

 • Kontakt och meddelande

 • Kursdokument

  • Gynekologisk hälsa och ohälsa, 4,5 hp

   Kursen har fem olika huvudområde

   1. Endometrios, dysmenorré, PMS, myom och amenorré
   2. Vulva- cervix- corpus och ovarialcancer. Palliativ vård
   3. PCO, infertilitet, IVF
   4. Inkontinens och prolaps
   5. Klimakteriet

   Kursens moment
   Alla moment ska vara genomförda för att få betyget godkänd:

   1) Två av de fem områdena lämnas in som individuell inlämningsuppgift.
   2) Kollegial granskning av två andra studenters uppgifter (de områden du inte själv har skrivit om)
   3) Redovisning inom ett område som fördjupning med powerpoint presentation vid ett seminarium  (det område som du tidigare inte fördjupat dej i). Här arbetar ni två och två. 

  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress ni uppgett i Ladok.