Innehåll

 • Terminsinformation

 • Kursinformation

  Kurstid: 2019.10.21 - 2019.11.17

 • Kontakt och meddelande

 • Kursdokument

  • 1601: Barnmorskemottagning (VFU), 5,0 hp

   VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU), 6 hp (4 veckor)

   Kursen består av fyra veckors utbildning (6 hp) på barnmorskemottagning under kalendervecka 43-46, 2019. Planera under denna tid in en veckas preventivmedelsrådgivning (antikonception) med tanke på den förskrivningsrätt du kommer att erhålla efter avslutad utbildning.  Varje vecka ska innehålla motsvarande fyra arbetsdagar (32 timmar). Du får ha högst en dags sjukfrånvaro under dessa fyra veckor. Har du varit frånvarande fler dagar måste du ta igen dessa. Under din sista termin på barnmorskeutbildningen kommer du att återkomma till samma barnmorskemottagning under ytterligare tre veckor (då ska du dessutom vara två veckor på ungdomsmottagning). Förskrivningsrätt för preventivmedel ingår i utbildningen. Den teoretiska delen ingår i SBMT10 och SBMS16. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i SBMR11 samt i SBMS17. Kraven för förskrivningsrätt utgår från SOSFS 1996:21.

   En dag på abortmottagning ingår. Denna dag medräknas i de fyra dagarna per vecka. Schema för detta kommer att läggas ut separat.

   • VFU Placeringslistor - direktlänk URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Välkomstbrev abortmottagning Malmö Fil
    31.7Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Schema abortmottagning Malmö Fil
    24.9Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Välkomstbrev abortmottagning Helsingborg Fil
    39.2Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Schema abortmottagning Helsingborg Fil
    24.9Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Kontaktlista handledare BMM Fil
    21.3Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1602: Patientfall inom ämnesområde, 0,5 hp

   Ett vårdseminarium kommer att genomföras som examination under din verksamhetsförlagda utbildning. Under ett vårdseminarium diskuteras tillsammans med lärare/handledare, patienfall från verksamheten. Seminariet är schemalagt till kalendervecka  46. Ni kommer att delas in i grupper (se gruppindelning för vårdseminarium som kommer att publiceras när ni har blivit placerade på respektive barnmorskemottagning, kurs 10). Fallet ska vara hämtat från barnmorskemottagning (antikonception alt.graviditet). Fallen ska laddas upp i Forum .  Meningen med ett vårdseminarium är, förutom examination, att du ska övas i att knyta samman teori och klinisk verksamhet samt utveckla handlingsberedskap inför din kommande yrkesroll.


   • Studieguide: Patientfall inom ämnesområdet Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Forum för kortfall
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Mall för skriftligt fördjupningsarbete Fil
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Bedömningskriterier vårdseminarium Fil
    28.3Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1603: Stöd i föräldraskap, 0,5 hp

   "Målsättningen för MHVs föräldrastöd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet, samt förlossningsförberedelse både fysiskt och psykiskt." (SFOG rapport nr 76). Under kursen ska du delta i ett seminarium om stöd i föräldraskapet. Du ska också delta (så aktivt du kan) i föräldraförberedelse på den barnmorskemottagning där du har din VFU.