Topic outline

  • På denna sida hittar ni exempeltentor från varje kurs där salstentamen genomförs samt instruktioner för hur ni anmäler er till omtentor.

  • Anmälan till tentor och omtentor

  • This topic

    Lagar och regler

    •  Riktlinjer vid examination File 257.1KB PDF-dokument
  • Tillåtna hjälpmedel vid tentamen