Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning Barnsjukvård med start vårterminen 2019

  Schemat är senast uppdaterat 2019-02-19

  • Kursinformation

   • SBUM21 Magisteruppsatskurs URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Handledare VT19 Fil
    15.8Kb Word 2007-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kontakt och meddelande

  • Kursdokument

   • Loggbok examensarbete

    • Loggbok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Mall för loggbok Fil
     32.2Kb Word 2007-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Loggbok Ulf Jakobsson Inlämningsuppgift
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Ulf Jakobsson
    • Loggbok Iren Tiberg Inlämningsuppgift
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Irén Tiberg
    • Loggbok Pia Lundqvist Inlämningsuppgift
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Pia Lundqvist
    • Loggbok Lisbeth Jönsson Inlämningsuppgift
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lisbeth Jönsson
   • Vetenskaplig metod

    Genom att kritisk granska vetenskaplig litteratur kan ni värdera och förhålla er till olika forskningsresultat, aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden, som t.ex. barnhälsovård,
    och i förlängningen implementera ny kunskap i verksamheterna. Denna aktivitet är integrerad i SBUN40 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 9hp.

    • Kvantitativa metoder och statistik (Magnus Sandberg LU) Sida
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Ämnesfördjupning

    En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.
    Denna aktivitet
    är integrerad i SBUN41 Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I, 10,5hp.

    • 1701: Projektplan, 1,5 hp

     En projektplan är en skriftlig sammanfattning av ett planerat projekt. Den kan ligga till grund för såväl etisk bedömning som ansökan av medel.  En projektplan innehåller bland annat en problemformulering som skall vara tydlig och väl formulerad samt relevant för aktuellt huvudområde. Vidare väl förankrad i vetenskaplig litteratur. Problemformulering ligger sedan till grund för uppbyggnaden av bakgrunden och den metod som väljs och beskrivs i projektplanen.

     • Studieguide: Projektplan Bok
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Bedömningskriterier projektplan Fil
      193.5Kb Word-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
     • Bedömningskriterier för projektplan Fil
      143.2Kb PDF-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
     • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Pia Lundqvist
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Pia Lundqvist
     • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Ulf Jakobsson
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Ulf Jakobsson
     • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Iren Tiberg
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Irén Tiberg
     • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Lisbeth Jönsson
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Lisbeth Jönsson
     • Fördelning opponentskap den 28/5 Fil
      18.4Kb PDF-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • 1702: Arbetsmanus, 6,5 hp (examensarbete)

     Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att uppsatsen (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde,
     bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver
     vara helt färdigbearbetad
     men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en
     uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium
     är således en hjälp inför den slutliga examinationen.

     • Studieguide: Arbetsmanus (examensarbete) Bok
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Pia Lundqvist
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Ulf Jakobsson
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Iren Tiberg
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • FORUM: Arbetsmanus - Examinator Lisbeth Jönsson
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Fördelning opponentskap arbetsmanus 21 november Fil
      277.4Kb PDF-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Fördelning opponentskap arbetsmanus 20 december Fil
      274.7Kb PDF-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • 1703: Magisteruppsats, 6,0 hp

     ...

     • Studieguide: Magisteruppsats Bok
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Magisteruppsats - Examinator Pia Lundqvist Forum
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Magisteruppsats - Examinator Ulf Jakobsson Forum
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Magisteruppsats - Examinator Iren Tiberg Forum
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Magisteruppsats - Examinator Lisbeth Jönsson Forum
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Fördelning Opponentskap den 15/1 Fil
      286.4Kb PDF-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

     Vid ett seminarium genomför ni en populärvetenskaplig presentation av er uppsats med fokus på ert resultat och den kliniska nyttan. 

     • Studieguide: Presentation Bok
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
     • Populärvetenskaplig presentation Fil
      293.7Kb PDF-dokument
      Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Kursvärdering

     Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du angivit i Ladok.