Innehåll

 • Basalt professionellt förhållningssätt

  För T1-T4 och T6-T9 finns det ett provmoment i kursplanen som heter “Basalt professionellt förhållningssätt”.

  Detta innebär att en student omedelbart kan underkännas om hen beter sig på ett sådant sätt att det till exempel utgör en fara för patientsäkerheten, hotar förtroendet för sjukvården eller aktivt stör PBL-arbetet. Mycket hög oförklarad frånvaro från PBL eller VIL kan också leda till underkännande av provmomentet. Det rör sig om mycket allvarliga och ovanliga beteenden. Ett underkännande måste föregås av en tillsägelse/varning där studenten ges möjlighet att omedelbart åtgärda det som brister. Om bristen inte åtgärdas betygsätts studenten med underkänt och får då inte längre medverka i PBL eller VIL. En individuell plan ska upprättas och vara genomförd innan återupptagande av studier kan beviljas.

  Detta provmoment finns enbart för att fånga upp studenter som uppvisar mycket allvarliga brister i sitt professionella förhållningssätt. Studentens progression och måluppfyllelse avseende kursmålen rörande professionellt förhållningssätt examineras genom andra provmoment, exempelvis kursportföljen.

  Provmomentet ”Basalt professionellt förhållningssätt” måste vara godkänt för att en student ska få tillträde till efterföljande kurs. Det innebär att studenter, som uppfyller alla andra behörighetskrav, till en början endast får en preliminär kursplats till efterföljande kurs. Kursplatsen blir sedan definitiv när den pågående kursen är avslutad, under förutsättning att momentet ”Basalt professionellt förhållningssätt” inte betygsatts som underkänt.

  Vissa provmoment inom läkarprogrammet är begränsade till ett visst antal försök, vilket specificeras i kursplanen. Om en student har förbrukat sina tillfällen utan att bli godkänd kan studenten inte fortsätta inom programmet på grund av bristande behörighet. Sådana begränsningar finns för PBL, man får gå samma PBL maximalt tre gånger, och för VIL där man får maximalt två tillfällen. Länk till kursplaner finns nedan.

  En handledare/tutor/lärare som uppmärksammar beteenden som kan vara tecken på allvarlig brist i basalt professionellt förhållningssätt ska omedelbart agera enligt instruktionerna i hanteringsplanen nedan.

  Provmomentet omfattar 3 hp och har implementerats successivt från vårterminen 2019 att gälla för PBL (T1-T4) respektive VIL (T6-T9).