Innehåll


  • Kursdokument

  • Kontakt och meddelanden

   • Kursmeddelande Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Akutinriktningen
   • Frågor till kursledningen Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Akutinriktningen
  • Ämnesfördjupning och vetenskapliga publikationer

   En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom akutsjukvårdens omvårdnad. Denna aktivitet integrerades i AKTR 10. Arbetet med att integrera huvudämnet omvårdnad förtsätter nu på magisternivå, likväl som att integrera evidens. 

  • Uppsatsmanus (examensarbete)

   Se kursbok för allmän magistersida på specialistsjuksköteskenivå. 

   • Arbetsseminarium Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Magisteruppsats - Examensarbete

   Se kursbok för allmän magistersida på specialistsjuksköteskenivå. 

  • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

   • Presentation Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Akutinriktningen
   • Powerpoint till symposiet Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
    • du tillhör grupp Akutinriktningen