Innehåll

 • Röntgensjukskötersprogrammet 180 hp med start höstterminen 2017
  Kurstid: 2019-01-28 -- 2019-06-16

  • Kursinformation

  • Kontakt och meddelanden

   • Nyhetsforum
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
   • Frågor till kursledningen Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
  • Introduktion

   Välkommen till PEH-kursens fjärde termin.  Framför oss ligger nu en termin där vi bland annat ska fördjupa oss i begreppen ”makt” och ”ansvar” i vårdandet. Vi kommer att via olika frågeställningar utgå från situationer du mött inom din VFU tidigare terminer. 

   Vi kommer också att fördjupa oss i handledningens innebörd, såväl från studentens perspektiv som från din kommande roll som handledare.

   I listan nedan finns hela PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen. Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål.

    

   • Vägen genom röntgensjuksköterskeutbildningen till min kommande profession
   • Att vara patient
   • Att lära i VFU
   • Att möta patienter i olika åldrar/vårdmiljöer
   • Vårdetiska principer och mod i vårdandet
   • Att vara handledd i VFU
   • Makt och ansvar
   • Den goda handledningen
   • Det etiska ledarskapet
   • Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död
   • Handledning, lärandesituationer och bedömning
   • Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes – och livserfarenhet

   Ni kommer att skriva 5 PEH-reflektioner och en terminsreflektion i slutet av terminen.

   Vi har även två gruppmöten, samt en skriftlig spännande examinationsuppgift.


   Vi ser fram emot att få följa er genom den här terminen!

   Kajsa och Angelika


   • Kursaktiviteter

    • PEH-reflektioner Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
    • Examination Inlämningsuppgift
     Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
    • Ladda upp din terminsreflektion här Inlämningsuppgift
     Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper