Topic outline


 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2019
  Kurstid 2019-05-06 - 2019-06-09 alt 2020-01-20 - 2020-02-23

   

   


   

  • Kursinformation

  • Kontakt och meddelande

  • Kursdokument

   • Kursdokument Forum
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
  • 1601: Föreberedelse inför vårdhandling 2,0 hp

   Barn kan i samband med sjukdom, behandling och sjukhusvistelse reagera känslomässigt. Deras reaktioner påverkas av t.ex. ålder, fantasi och förståelse. Barnsjuksköterskan skall verka för att undersökningar och behandlingar anpassas till det enskilda barnet genom förberedelser och stöd utgående från barnets ålder och utvecklingsnivå.

   • Studieguide: Förberedelse inför vårdhandling Book
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
   • FORUM: Klinisk vårdhandling - Halvfart
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
  • 1602: Yrkesmässig handledning 0,5 hp

   • Studieguide: Yrkesmässig handledning Book
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
  • 1603: Medicinsk, kirurgisk, akut barnsjukvård (VFU) 5,0 hp

   Den verksamhetsförlagda utbildningen ger klinisk färdighetsträning under organiserad handledning i syfte att utveckla ett yrkeskunnande inom barnspecifika områden.

   • Studieguide: Medicinsk, kirurgisk eller akut barnsjukvård Book
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
   • Personliga lärandemål Page
    Restricted Not available unless: You belong to group Alla studenter
  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.