Innehåll


  • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2019
    Kurstid 2019-05-06 - 2019-06-09 alt 2020-01-20 - 2020-02-23

     

     


     

    • Kursinformation

    • Kontakt och meddelande

    • Kursdokument

      • Kursdokument Forum
        Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • 1601: Föreberedelse inför vårdhandling 2,0 hp

      Barn kan i samband med sjukdom, behandling och sjukhusvistelse reagera känslomässigt. Deras reaktioner påverkas av t.ex. ålder, fantasi och förståelse. Barnsjuksköterskan skall verka för att undersökningar och behandlingar anpassas till det enskilda barnet genom förberedelser och stöd utgående från barnets ålder och utvecklingsnivå.

      • Studieguide: Förberedelse inför vårdhandling Bok
        Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
      • FORUM: Klinisk vårdhandling - Halvfart
        Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • 1602: Yrkesmässig handledning 0,5 hp

      • Studieguide: Yrkesmässig handledning Bok
        Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • 1603: Medicinsk, kirurgisk, akut barnsjukvård (VFU) 5,0 hp

      Den verksamhetsförlagda utbildningen ger klinisk färdighetsträning under organiserad handledning i syfte att utveckla ett yrkeskunnande inom barnspecifika områden.

      • Studieguide: Medicinsk, kirurgisk eller akut barnsjukvård Bok
        Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
      • Personliga lärandemål Sida
        Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Kursvärdering

      Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.