Innehåll

 • Här samlar vi material som kan fungera som stöd för dig under din utbildning.

  • Studievägledning

   Du som är student kan vända dig till studievägledningen med frågor eller problem som rör din studiesituation. Studievägledningen erbjuder samtal och rådgivning i frågor som rör dina studier. Alla studievägledare vid Lunds universitet arbetar under tystnadsplikt.

   Du kan kontakta studievägledningen om bland annat:

   ·         Allmänna frågor om studierna

   ·         Problem med studierna

   ·         Studieuppehåll eller temporärt avbrott

   ·         Tillgodoräknande

   Kontakt

   E-post: studievagledare_vard@med.lu.se
   Tel: 046-222 04 76

   • Pedagogiskt stöd - för studenter med behov av hjälp

    Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier

   • Regelverk, anvisningar och blanketter för studiesociala frågor

   • Studentkonto

   • Studenters rättigheter och skyldigheter

   • Internationella möjligheter

    Som student vid Lunds universitet har du möjlighet att studera utomlands under delar av utbildningen genom universitetets gemensamma utbytesavtal.