Innehåll


 • Här finner du som student kontaktinformation till oss som jobbar på programmet.

  • Programansvarig

       Maria Ekelin
       Docent och universitetslektor

       Tel: 046-222 19 39
       E-post: maria.ekelin@med.lu.se
       Profil i Forskningsportalen

   • Inriktningsansvarig

    Eva Persson
    Docent och universitetslektor
    Tel: 046-222 18 90
    E-post:
    eva-kristina.persson@med.lu.se
    Profil i Forskningsportalen
    • Resurser

         Li Thies-Lagergren
         Docent och a
     djungerad universitetsadjunkt
         E-post: li.thies-lagergren@med.lu.se
         Tel: 046 222 18 31
         Profil i Forksningsportalen

         Maria Ekstrand Ragnar
         Universitetsadjunkt
         E-post: maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se
         Tel: 046-222 18 46
         Profil i Forskningsportalen

          Christine Rubertsson
         
     Professor
          E-post: christine.rubertsson@med.lu.se
          Profil i Forksningsportalen
        

         Pernilla Ny
         Universitetsadjunkt
         E-post: pernilla.ny@med.lu.se
         Tel: 046-222 18 60                                      
         Profil i Forksningsportalen     • Kursansvariga och examinatorer

      Kursansvariga och examinatorer presenteras på respektive kursssidor.

      • Utbildningsadministratör

        
          Kathryn Wellbaum
          Tel: 046-222 18 65
          E-post: kathryn.wellbaum@med.lu.se
          Besök: HSC, Kansliet, våning 2, rum 285D

       • Studievägledning

             Du som är student kan vända dig till studievägledningen med frågor eller problem som rör din studiesituation.
             Studievägledningen erbjuder samtal och rådgivning i frågor som rör dina studier. Alla studievägledare vid Lunds
             universitet arbetar under tystnadsplikt.

             Du kan kontakta studievägledningen om bland annat:

            ·    Allmänna frågor om studierna

            ·    Problem med studierna

            ·    Studieuppehåll eller temporärt avbrott

            ·    Tillgodoräknande

            Kontakt 

            E-post: studievagledare_vard@med.lu.se
            Tel: 046-222 71 32

        • Enheten för verksamhetsförlagd utbildning (EVU)

         VFU-samordnare
         Lena Hagman
         Tel: 046-222 18 45
         E-post: lena.hagman@med.lu.se

         Webbsida för EVU 

         VFU-administratör
         Annika West
         Tel: 046-222 18 44
         E-post: annika.west@med.lu.se

         • Internationella koordinator

          Caroline Morand
          Tel: 046-222 31 73
          E-post: caroline.morand@med.lu.se
          Webbsida: Internationella möjligheter

          • Teknisk support

           Servicedesk
           Tel. externt: 046-222 90 00
           E-post: servicedesk@lu.se

           • Övriga sökfunktioner

                   

            Hittar du inte den du söker?


            Sök efter personen på Lunds universitets centrala sökfunktion, Medarbetarwebben

            Ring Lunds universitets växel, normala öppettider är vardagar
            kl 8-16.30

            Växel: 046-222 00 00

            Letar du efter lärare, kursansvarig eller examinator finns kontaktuppgifter på respektive kurssidan i Moodle.