Innehåll


 • Här finner du som student kontaktinformation till oss som jobbar på programmet.

  • Programansvarig

       Maria Ekelin
       Lektor

       Tel: 046-222 19 39
       E-post: maria.ekelin@med.lu.se
       Profil i Forskningsportalen

   • Inriktningsansvarig

    Eva Persson
    Universitetslektor
    Tel: 046-222 18 90
    E-post:
    eva-kristina.persson@med.lu.se
    Profil i Forskningsportalen
    • Resurser

         Ingela Sjöblom
         Disp. Universitetsadjunkt
         Tel: 046 222 18 91
         E-post: ingela.sjoblom@med.lu.se
         Profil i Forksningsportalen
         Li Thies-Lagergren
         A
     djungerad universitetsadjunkt
         Tel: 046 222 18 31
         E-post: li.thies-lagergren@med.lu.se
         Profil i Forksningsportalen

         Helena Nilsson
         U
     niversitetsadjunkt
         E-post: helena.nilsson@med.lu.se

     Maria Ekstrand Ragnar
     E-post: maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se

          Christine Rubertsson
         
     Professor
         E-post: christine.rubertsson@med.lu.se
         Profil i Forksningsportalen
     • Kursansvariga och examinatorer

      Kursansvariga och examinatorer presenteras på respektive kursssidor.

      • Utbildningsadministratör

          Kathryn Wellbaum
          Tel: 046-222 31 26
          E-post: kathryn.wellbaum@med.lu.se
          Besök: HSC, Kansliet, våning 2, rum 286C

       • Studievägledare


         
           Louise Lühr
          E-post: louise.luhr@med.lu.se
          Tel: 046-222 77 53
        • Enheten för verksamhetsförlagd utbildning (EVU)

         VFU-samordnare
         Lena Hagman
         Tel: 046-222 18 45
         E-post: lena.hagman@med.lu.se

         VFU-administratör
         Annika West
         Tel: 046-222 18 44
         E-post: annika.west@med.lu.se

         • Internationella koordinator

          Caroline Morand
          Tel: 046-222 31 73
          E-post: caroline.morand@med.lu.se
          Webbsida: Internationella möjligheter

          • Teknisk support

           IT-service
           Tel. externt: 046-222 90 00
           Tel. internt: 290 00
           E-post: servicedesk@lu.se

           • Övriga sökfunktioner

                   

            Hittar du inte den du söker?


            Sök efter personen på Lunds universitets centrala sökfunktion, Medarbetarwebben
            Ring Lunds universitets växel, normala öppettider är vardagar kl 8-16:30

            Växel: 046-222 00 00

            Letar du efter lärare, kursansvarig eller examinator finns kontaktuppgifter på kurssidan i Moodle