Innehåll

 • Välkommen!

    Kära kursdeltagare!

  Hjärtligt välkommen till kursen på forskarnivå Psykometri inom hälsovetenskaperna: Teori och tillämpning, med start klockan 10.00 måndagen den 30 september 2013 i Health Sciences Centre (HSC), Baravägen 3, Lund.

  Kursen anordnas av Vårdalinstitutet tillsammans med Lunds och Göteborgs universitet. Vi kommer att träffas vid sammanlagt tre campusträffar i Lund och Göteborg. Lärplattformen Moodle ska vara vårt interaktiva verktyg under tiden mellan campusträffarna. 

  Peter Hagell

  Kursledare

  Professor, Högskolan i Kristianstad

  Markus Idvall

  Kursansvarig studierektor

  Vårdalinstitutetet

  • Länkar