Innehåll

  • Kursinformation

   Kurstid: våren 2019, 6 veckor under veckorna 4-9,
   21 januari - 3 mars, 2019

   Individuell studiegång, se placeringslista för PPP.

  • Kontakt och meddelande

   • EVU-enheten URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Meddelande från lärare och administrationen Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
  • Kursdokument

   • Verksamhetsförlagd utbildning

    Den verksamhetsförlagda utbildningen i kurs SBMS17 är fördelad på 3 veckor barnmorskemottagning, 1 vecka öppen antenatalvård (specialistmödrahälsovård) samt 2 veckor på ungdomsmottagning. Det totala antalet dagar på barnmorskemottagning är 12 dagar, specMVC 4 dagar och ungdomsmottagning 8 dagar.

    Heltidsstudier innebär  40 studietimmar per vecka, 1,5 hp. Den verksamhetsförlagda utbildningen schemaläggs med minst 32 timmar per vecka. Övrig tid användes för teoretiska studier eventuella föreläsningar samt fältstudier/studiebesök.

    Samtliga bedömningsformulär och betygsunderlag ska lämnas till kursansvarig lärare efter kursens slut. Under dina veckor på specMVC/riskBB samt ungdomsmottagning krävs närvaro och aktivt deltagande vilket ska dokumenteras på respektive bedömningsformulär (se nedan). Du ska även i dessa delkurser skriva dina egna mål samt utvärdera dem. Dina handledare ska intyga din närvaro och aktiva deltagande.

   • 1603: Global hälsa, 0,5 hp

    I kurs SBMS17 ingår att studenten ska få en ökad kunskap och förståelse för andra kulturer, flyktingar och invandrare vilket är väsentligt inför mötet mellan kvinnan/paret och barnmorskan i Sverige. Studenten bör också ha en kännedom om mödrahälsovård och förlossningsvård i låginkomstländer för att därigenom få ökad förståelse kring barnmorskans arbete i ett globalt perspektiv. Behovet av internationellt samarbete betonas också av ICM (Internationell Confederation of Midwives). Många av FN:s avdelningar handlägger frågor som rör barnmorskans yrkeskompetens.


    • Studieguide: Global hälsa, 0,5 hp Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Omvårdnadshandledning

    I utbildningen ingår omvårdnadshandledning som ett obligatoriskt moment. Syftet med omvårdnadshandledning är personlig utveckling inför den kommande yrkesrollen. I kurs SBMS 17 ingår ett tillfälle som ni bestämmer med er omvårdnadshandledare.

    • Kursvärdering

     Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.