Innehåll

 • Information och lathund om webbregistrering på läkarprogrammet

  Webbregistrering för terminens första kurs öppnar torsdagen innan terminen börjar (terminsstart är alltid en måndag) kl 00:00 och stänger på söndagen kl 23:59.

  På grund av omständigheter som läkarprogrammet inte kan styra över kommer webbregistrering för kurser som startar senare på terminen inte att öppna förrän två veckor innan kursen startar. 

  OBSERVERA att fortsättningsvis för kurserna på termin 6 till termin 9 kommer det alltid att stå kursort Lund även om man är placerad i Malmö eller Helsingborg.

  Om webbregistreringen inte fungerar eller något verkar oklart med själva registreringen, kontakta Jessica Lindell, jessica.lindell@med.lu.se

  Tänk på att det tar ett par timmar efter att ni registrerat er innan ni får tillgång till Moodle.

  När ni webbregistrerar er, passa på att kontrollera så att den mailadress som finns i Ladok är den som är aktuell för er - vi kontaktar er endast via denna mailadress och det är denna adress som sedan kopplar er till Moodle.

  Om ni har för avsikt att inte påbörja kommande termin/kurs, lägg inte avbrott på kursen via Studentportalen/Ladok utan kontakta studievägledarna alternativt Jessica Lindell.


  Om frågor finns om behörighet inför kommande termin, kontakta aktuell studievägledare:

  Helena Axelsson, helena.axelsson@med.lu.se

  • T1-T3
  • T6-T9 Lund

  Jenny Arfwedson, jenny.arfwedson@med.lu.se

  • T6-T9 Malmö
  • T10-T11

  Sandra Lindell,  sandra.lindell@med.lu.se

  • T4-T5
  • T6-T9 Helsingborg