Innehåll

 • Allmänt

  En fristående kurs som kan ingå i en magister- eller masterexamen.

  Kurstid: 2013-11-11 - 2014-01-19, halvfart.

  2.a antagningen är klar och de antagna har fått sina antagningsbesked / 2013-08-12/abl

  Kursträffar i Lund
  11 november (inkl upprop) 09.00 - 13 november 16.00 alt 17.00
  9 december  09.00 - 11 december 16.00 alt 17.00
  13 januari  09.00 - 14 januari 16.00 alt 17.00

  Plats: Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund

 • Allmän information om kursen

  Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet radiografi och omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. Under 9 dagar är studierna förlagda i Lund, resterande del av studierna bedrivs som självstudier. Kursen bedrivs på halvfart och anordnas av Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle i samarbete med Avdelningen för medicinsk strålningsfysik och Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum (speciellt MR-avdelningen), Universitetssjukhuset i Lund.

  Under studietiden i Lund kommer undervisningen framför allt att ske i form av föreläsningar och diskussioner.

  Olika former av examinationer ingår i kursen, två gruppexaminationer och en individuell hemtentamen som avser större delen av kursen.

  Vid bedömning av examinationer används uttrycken godkänd eller underkänd.

  • MR-fysik

   Undervisningen i MR-fysik förekommer vid de två första samlingarna i Lund och innehåller:
   Fysikalisk bakgrund, pulssekvenser, bildgenerering, kontrast i bilden, bildkvalitet, artefakter, och MR-säkerhet.

   Kursmålen enligt kursplanen är:

   Efter avslutad kurs skall studenten kunna

   • relatera magnetisk resonanstomografis (MR) fysikaliska bakgrund till pulssekvenser, bildgenerering, bildkontrast och bildkvalitet,
   • analysera och förklara artefakters utseende, uppkomstmekanismer och möjliga åtgärder för att minimera dessa

    Utifrån föreläsningar och egna studier, utifrån kurslitteraturen, ska du skriftligt besvara frågor genom en individuell hemtentamen.

   Hemtentamen får du 13/11 och ska skickas in senast 12/1 via mail till erna.tornqvist@med.lu.se

   • Gruppuppgift: Evidensbaserad vård - Fördjupning inom MR utifrån ett personcentrerat perspektiv

    I kursen ingår en gruppuppgift där ni i gruppen ska fördjupa er inom något område som är relevant för MR-undersökningar. Ni ska söka och ta fram vetenskapliga artiklar inom det ämnesområde ni har valt, analysera och sammanställa dem. Ni ska också beskriva vad evidensbaserad vård är och reflektera över om ni/man arbetar evidensbaserat på röntgenkliniker generellt eller ”era” röntgenkliniker. Ni skickar in en skriftlig sammanställning och vid den sista samlingen i Lund ska ni göra en muntlig gruppresentation av ert arbete.

   • MR diagnostik

    Undervisningen i MR-diagnostik förekommer vid de två första samlingarna i Lund och innehåller:
    Diagnostik inom neurologiska och ortopediska sjukdomar samt sjukdomar i buken.

    Kursmålen enligt kursplanen är:

    Efter avslutad kurs skall studenten kunna

    analysera MR-bilder och på dessa kunna beskriva vanligt förekommande patologiska förändringar vid neurologiska och ortopediska sjukdomar samt vid de vanligaste sjukdomarna i buken.

    Inriktningen ligger framför allt på neurologiska sjukdomar.

    Examination av detta avsnitt sker vid sista träffen i Lund. I den första delen kommer ni att delas in i grupper och tillsammans titta på MR-bilder och titta efter patologiska förändringar, eventuella artefakter och vilka sekvenser som är använda. I den andra delen av examinationen kommer alla att samlas och ni redovisar ett fall vardera från de fall ni fått er tilldelade i gruppen.