Innehåll

 • Allmänt

   

  Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 9 hp

  Complications of Pregnancy, Delivery and Puerperium, and Family Planning,
  In-Depth Course, Second cycle, 9 ECTS, autumn 2018

  Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng med start våren 2018
  Midwifery programe, 90 ECTS, starting spring 2018

   Kurstid: 2018-10-15 - 2018-11-25

 • Avvikelser under graviditet, förlossning och puerperium

  Barnmorskan i Sverige ansvarar för och handlägger självständigt den förebyggande vården samt den normala förlossningen och eftervården.Barnmorskan behöver ha fördjupade kunskaper kring fysiska  avvikelser under graviditet, förlossning och puerperium för att därigenom kunna delta i övervakning, vård och handläggning.

 • Kriser och krisbearbetning i samband med barnafödande

  Barnmorskan behöver ha fördjupade kunskaper kring  psykiska avvikelser under graviditet, förlossning och puerperium för att därigenom kunna delta i övervakning, vård och handläggning. Vidare måste hon kunna ge psykologiskt stöd i samband med olika kristillstånd.


  Ingår i "Avvikelser under graviditet, förlossning och postpartum". Se dock separata instruktioner här.

 • Sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på sexualitet samt familjeplanering och antikonception

  Barnmorskan i Sverige ansvarar för och handlägger självständigt den förebyggande vården och arbetar för att främja god reproduktiv hälsa då det gäller sexualitet, samlevnad och familjeplanering, där barnmorskan bl.a. har förskrivningsrätt för preventivmedel.

 • Kursvärdering

  Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.