Innehåll

 • Allmänt

  Förlossningsvård, postnatal vård samt neonatal vård, 12 hp

  Labour/Delivery, In-Depth Course, Clinical placement,
  Second cycle, 12 ECTS, autumn 2018

  Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng med start våren 2018
  Midwifery programe, 90 ECTS, starting spring 2018

  Kurstid: 2018-11-26 -- 2019-01-20, sex veckor enligt individuellt schema

 • VFU Förlossningsvård 7,0 hp

  Kursen SBMS15 innehåller sex veckor (24 dagar) på förlossningsavdelning.
   
  Under slutet av din första termin (SBMS15) bör du, i samråd med barnmorska ”självständigt” kunna ta hand om en födande kvinna i normalt förlossningsarbete. Under denna kurs måste/ bör du i samråd med din barnmorska träna att ha hand om mer än en kvinna.

 • VFU BB/Eftervård, 2,5 hp

  Under din utbildning på BB/eftervårdsavdelning ska du:
  - skaffa dig träning och erfarenhet av fysiologiska och psykologiska förändringar
    under puerperiet
  - få insikt i föräldra-barninteraktion samt i omställningen till en ny familjesituation
  - träna och självständigt genomföra undervisning av nyblivna föräldrar
  - utveckla förståelse för värdet av en god amningsstrategi samt tränas i och
    självständigt kunna ge amningsstöd i enlighet med denna
  - träna att omhänderta och bedöma det friska nyfödda barnet
  - få insikt om olika vårdformer under puerperiet
  - träna att självständigt kunna ge vård och omvårdnad till en nyförlöst kvinna
  - träna att kunna ge vård och omvårdnad efter förlossningsoperationer

  I placeringen ingår två fältstudiedagar på neonatalavdeling.

 • Omvårdnadshandledning

  I utbildningen ingår omvårdnadshandledning som ett obligatoriskt moment. Syftet med omvårdnadshandledning är personlig utveckling inför den kommande yrkesrollen. Under "generellt för hela utbildningen" finns information om kompletteringsuppgift om du inte har möjlighet att närvara vid handledningstillfället.

  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.