Topic outline

 • General

  Förlossning, 9 hp

  Care in labour and birth, Second cycle, 9 ECTS, autumn 2018
  Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng med start våren 2018
  Midwifery programe, 90 ECTS, starting spring 2018

  Kurstid: 2018-09-03 - 2018-10-14

 • VFU Förlossning, 9 hp

  Kursen SBMR14 består av sex veckors (24 dagar) utbildning  på förlossningsavdelning. Varje vecka ska innehålla motsvarande fyra arbetsdagar (32 timmar).  Du får ha högst en dags sjukfrånvaro under dessa fyra veckor. Har du varit frånvarande fler dagar måste du ta igen dessa. Under din sammanlagda tid på förlossningsavdelningen (termin 2 + termin 3) ska du vara minst två veckor på natten ( 6 nätter) och högst 6 veckor (18 nätter). Tre nätter räknas som fyra arbetspass. Du måste lägga in helger i ditt schema. Två helger av fem är rimligt. Detta kan du diskutera med din vfu-enhet och det beror också på dina handledares schema.

  Det ser lite olika ut på de olika studieorterna vad gäller på vilken avdelning kvinnor som inte är i aktivt förlossningsarbete befinner sig/vårdas. Detta kan också gälla annat än förlossningsavdelning exempelvis hur eftervården är organiserad. Det kan innebära att du måste göra vissa arbetspass på ex. prenatalavdelning för att kursmålen ska kunna uppnås. Hur det ska vara för just dig bestämmer du och din handledare tillsammans.

 • Omvårdnadshandledning

  I utbildningen ingår omvårdnadshandledning som ett obligatoriskt moment. Syftet med omvårdnadshandledning är personlig utveckling inför den kommande yrkesrollen. Under "generellt för hela utbildningen" finns information om kompletteringsuppgift om du inte har möjlighet att närvara vid handledningstillfället. Du ska skicka din uppgift direkt till din omvårdnadshandledare.

  • 11 respektive 12 oktober 2018. Vårdseminarium/Patientfall inom ämnesområdet 0,5 hp

   Vårdseminarium
   Ett fall från kliniken skall tas upp, inom ett område som är relevant för den aktuella kursen. Meningen med vårdseminarium är att du ska utveckla handlingsberedskap inför din kommande yrkesroll.

  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du uppgett i Ladok. Om Du vet att e-postadressen inte är aktuell, vänligen gå in i Studentportalen och ändra till en fungerande och akutell e-postadress.