Innehåll

 • E-lärande - allmänt

  Läkarprogrammet stödjer användandet av e-lärandet i undervisningen. Nedan finns ett antal exempel på e-lärande-resurser som läkarprogrammet har särskilt fokus på.
  • Cochrane Interactive Learning

   Cochrane Interactive Learning är för dig som vill lära dig om hur en systematisk litteraturöversikt görs inom medicin. Resursen är uppdelad i moduler, där du steg för steg går igenom arbetsprocessen.

   läs noga angående access off campus/on campus
  • Osmosis

   Osmosis är en digital lärresurs som täcker både prekliniska och kliniska områden. Du får tillgång till videos, möjlighet att se flashcards och frågebank, samt möjlighet att göra egna flashcards mm. För att utnyttja alla interaktiva funktioner såsom att göra egna flashcards behöver du skapa ett individuellt konto i Osmosis.

  • Video/Filmproduktion

   Video och Audio används framförallt till förberedelse för Case och distribueras via Moodle och Läkarprogrammets Media Galleri
  • Visible Body

   • Visible Body - Anatomy & Physiology  
   • Visible Body - Human Anatomy Atlas 

   är en digital anatomiresurs. Den består av webbaserade program som stödjer lärande inom anatomi och fysiologi, genom interaktiva 3D-modeller, animationer, definitioner, quiz med mera. Resursen finns tillgänglig både online och som app för surfplattor och smartphones. Innehållet är skapat av medicinska visualiseringsexperter och är kvalitetsgranskat. Som student eller anställd har du tillgång till resursen även utanför campus genom att logga in med studentkonto/Lucatidentitet.

   läs noga angående access off campus/on campus