Innehåll

 • Allmänt

  Vid Lunds universitet finns Europeiskt centrum för SI-PASS, vilket är ett av fem utbildningscenter i världen för den pedagogiska metoden, Supplemental Instruction (SI) eller Samverkansinlärning som den heter på svenska. SI-PASS programmet vid Lunds Universitet är en verksamhet, som knyts till en kurs, och vars syfte är att förbättra studenternas inlärnings- och problemlösningsförmåga.

  I SI-PASS programmet engageras och utbildas äldre studenter, så kallade SI-ledare, som håller veckovisa pass, i vilka de fungerar som ledare för en grupp (10–15) av nya studenter. Dessa pass om 1–2 timmar/vecka planeras och leds av SI-ledaren och representerar ett forum där man utvecklar studenternas förståelse, analysförmåga, kritiska tänkande samt lär sig grundläggande studiestrategier.


 • Anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi

  I kurs RSJD24 (termin 1) och RSJD25 (termin 2) erbjuds ni studenter att delta i SI (Supplemental Instruction). Under kurserna anordnas SI-pass ca 1 gång per vecka.  För tider se schema!

  De som håller i SI-passen är studenter i programmet  som går år 2 eller år 3. 

  Tillsammans med en grupp studenter och SI-ledare bearbetar du det innehåll som gåtts igenom på föreläsningarna. SI-ledarens uppgift är att hjälpa er studenter att lyfta fram och specificera de moment i kursen som upplevs som svåra. De agerar som övningsledare och moderator i diskussioner och hjälper er studenter att tillsammans hitta svaren på era frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp.   • Läkemedelshantering

   Alla som känner ett behov av att i samverkan träna på att beräkna, men framförallt få in ett användbart tänk / en förståelse för läkemedelsberäkning / hantering, är välkomna!

   SI-passen för läkemedelshantering kommer att vara upplagd som ”räknestuga”. Genom kursmeddelande kommer ett schema att läggas ut, när vi fått klart med lokaler.  Tiderna för passen kommer att variera mellan morgon-, lunch- och eftermiddagstid.


   Varmt välkomna!

   SI-ledarna - Läkemedelshantering

   SI-Räknestugans tider för våren 2021: se schema