Innehåll

 • På denna sida hittar ni ett komplett tentaschema för Röntgensjuksköterskeprogrammet, exempeltentor från varje kurs där salstentamen genomförs samt instruktioner för hur ni anmäler er till tentor och omtentor.

 • Rutiner

  Anmälan till ordinarie tentor / omtentor vid Röntgensjuksköterskeprogrammet

  För att kunna genomföra en examination, behöver du anmäla dig i Ladok senast 5 arbetsdagar före provtillfället.

  Det är inte möjligt att skriva provet om du inte är anmäld i förväg.

  För att säkerställa att din anmälan verkligen blivit registrerad, rekommenderas att du loggar ut ur systemet och sedan loggar in igen och kontrollerar att det står ’Du är anmäld’ under aktuellt provtillfälle.

  Du anmäler dig till ordinarie tentamen / omtentamen via Studentportalen


  • För kurser som är aktuella innevarande period finns länkar till tentorna (för de kurser som har tentor med öppen anmälan) i spalten till vänster.
  • För gamla kurser (som du inte är omregistrerad på utan enbart ska ta tentan på) så finns inga länkar direkt på startsidan. Istället får du leta upp kursen i spalten till höger ("Oavslutade"). Klicka på kursen. Sedan klickar du på "Resultat" i menyn till vänster och letar upp det moment som är aktuellt. Där finns anmälan till din tenta.

  Vilka tentor/examinationer omfattas?
  • Individuella skriftliga tentor
  • Examinationsseminarier, efter besked av kursledaren

   

  Vilka examinationer omfattas inte?

  Anmälan krävs inte muntliga tentamen eller inlämningsuppgifter.

  Har du särskilda behov?

  Ifall du har blivit beviljad pedagogiskt stöd för tentamenstillfällen (exempelvis extra skrivtid, sitta enskilt m.m.) måste du anmäla dina behov till ansvarig examinator för kursen samt till programadministratör Anna Blomgren, anna.blomgren@med.lu.se.

  Detta gör du senast två veckor före tentamen till examinator som tar ställning till huruvida stödåtgärderna beviljas eller ej för tentamenstillfället.

  Behov att i skriva i HSC tentor som ges med Zoom-övervakning

  Det finns möjlighet att skriva sådana tentor på HSC, om du skulle exempelvis ha en dålig uppkoppling hemma.

  Detta gör du senast 10 arbetsdagar före tentamen till examinator som tar ställning till huruvida stödåtgärderna beviljas eller ej för tentamenstillfället.

  Om du inte kan anmäla dig

  Saknas anmälningsalternativ i Studentportalen, kan detta bero på att:

  • Tentamensstillfället är inte inlagt ännu.
  • Du har en annan tillfällighetskod än din kurskamrater och att anmälningsingång därför saknas.
  • Du är registrerad på en äldre kursversion, som ersatts av en ny. Du skriver då en motsvarande tenta på den kursversionen. Denna saknar en egen anmälningsingång.
  • Du är inte kursregistrerad. Du kan se om du är registrerad.

  Om du inte kan anmäla dig via Studentportalen, skickas anmälan via e-post till anna.blomgren@med.lu.se med titeln Tentaanmälan senast kl 23.55 den dag som anges i schemat är sista anmälningdag. Vid anmälan via e-post anges:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Kurskod (ex RSJG12)
  • Provkod och/ eller provkodens namn. Framgår av schemat.
  • Tentans datum och klockslag

  ID-kontroll vid skriftlig tentamen

  ID-kontrollen startar 30 minuter före aviserad tentamensstart (startar exempelvis tentamen kl. 9.00 genomförs ID-kontroll med start kl. 8.30). ID-kontroll genomförs även för tentor som

  Giltig legitimation är körkort, id-kort eller pass. LU-kort är inte någon giltig id-handling.

  • Student som genomför ordinarie eller omtentamen ska ha anmält sig till omtentamen i Studentportalen inom föreskriven tid.

  Först när alla studenter ID-kontrollerats kan tentan starta. Om kontrollen inte är klar till utsatt start förlängs tentamenstiden med motsvarande tid. Var därför på plats i god tid.

  Det är fortfarande möjligt att komma max 30 minuter senare än aviserad tentamensstart, men utan tidstillägg.