Innehåll

 • Röntgensjukskötersprogrammet 180 hp med start höstterminen 2016
  Kurstid: 2018-01-15--06-02


 • Introduktion

  Välkommen till PEH-kursens fjärde termin.  Framför oss ligger nu en termin där vi bland annat ska fördjupa oss i begreppen ”makt” och ”ansvar” i vårdandet. Vi kommer att via olika frågeställningar utgå från situationer du mött inom din VFU tidigare terminer. 

  Vi kommer också att fördjupa oss i handledningens innebörd, såväl från studentens perspektiv som från din kommande roll som handledare.

  I listan nedan finns hela PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen. Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål.

   

  • Vägen genom röntgensjuksköterskeutbildningen till min kommande profession
  • Att vara patient
  • Att lära i VFU
  • Att möta patienter i olika åldrar/vårdmiljöer
  • Vårdetiska principer och mod i vårdandet
  • Att vara handledd i VFU
  • Makt och ansvar
  • Den goda handledningen
  • Det etiska ledarskapet
  • Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död
  • Handledning, lärandesituationer och bedömning
  • Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes – och livserfarenhet

  Ni kommer att skriva 5 PEH-reflektioner och en terminsreflektion i slutet av terminen.

  Vi har även två gruppmöten, samt en skriftlig spännande examinationsuppgift.


  Vi ser fram emot att få följa er genom den här terminen!

  Kajsa och Angelika


  • Kursaktiviteter

   • PEH-reflektioner Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Gruppmöte 1 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Gruppmöte 2 Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Examination Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper
   • Ladda upp din terminsreflektion här Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i PEH-grupper