Innehåll

 •  

  • Program- och inriktningsansvarig

            Programansvarig
   Inriktningsansvarig - teori

   Jenny Gårdling
   Telefon: 046-222 19 03
   E-post: jenny.gardling@med.lu.se
        
      

   Inriktningsansvarig - VFU
   Annette Holst Hansson
   E-post: annette.holst-hansson@med.lu.se

   • Kursansvariga & examinatorer

    Bodil T Andersson
    Telefon: 046-222 19 07
    E-post: bodil-t.andersson@med.lu.se

              Angelika Fex
    E-post: angelika.fex@med.lu.se

     

        

      Kajsa Landgren
    E-post: kajsa.landgren@med.lu.se

     

     
     

      Berit Møller Christensen
    E-post: berit.moller_christensen@med.lu.se

     

     
         
         
        Johanna Svärd
    E-post: johanna.svard@med.lu.se
         
         
         
        Rebecca Gagnemo Persson
    E-post: rebecca.gagnemo_persson@med.lu.se
         
         
         
      Martina Voigt
    E-post: martina.voigt@med.lu.se

    • Programadministratör

               Programadministratör
     Anna Blomgren
     Telefon: 046-222 18 69
     E-post: anna.blomgren@med.lu.se
     • Studievägledare


       
       
               

      Studievägledare:
      Annika Ilskog
      Mottagning: se anslag på HSC.
      E-post: studievagledare_vard@med.lu.se

      Länk till studentwebben: https://www.student.med.lu.se/stod-redskap/blanketter

      • Enheten för verksamhetsförlagd utbildning (EVU)


       VFU-samordnare
       Lena Hagman
       Tel: 046-2221845
       E-post: lena.hagman@med.lu.se

            
                       VFU-administratör
       Annika West
       Tel: 046-222 18 44
       E-post: annika.west@med.lu.se

       • Internationella koordinator

                   Internationell koordinator

                   Caroline Morand
                   Tel: 046-222 31 73
                   E-post: caroline.morand@med.lu.se

        • IT-service

                  
         Teknisk support 
         IT-service
         E-post: servicedesk@lu.se 
         Tel: Internt: 911 00
         Externt: 040-39 11 00