Innehåll

 • Allmänt

  Specialistsjuksköterskeprogram inriktning Barnsjukvård med start vårterminen 2018

 • Länk till SBUM21

  Här nedanför finner ni en länk till magisteruppsatskursen som ni delvis samläser med andra specialistutbildningar. Tänk på att ni eventuellt behöver logga in för att få tillgång till allt material.

  • SBUM21 Magisteruppsatskurs URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Loggbok examensarbete

  • Loggbok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mall för loggbok Fil
   32.2Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Loggbok Bengt Sivberg Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Bengt Sivberg
  • Loggbok Inger Hallström Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Inger Hallström
  • Loggbok Pia Lundqvist Inlämningsuppgift
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Pia Lundqvist
 • Vetenskaplig metod

  Genom att kritisk granska vetenskaplig litteratur kan ni värdera och förhålla er till olika forskningsresultat, aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden, som t.ex. barnhälsovård, och i förlängningen implementera ny kunskap i verksamheterna. Denna aktivitet är integrerad i SBUN40 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 9hp.

  • Ämnesfördjupning

   En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.
   Denna aktivitet
   är integrerad i SBUN41 Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I, 10,5hp.

   • Design- och teori seminarium

    En projektplan är en skriftlig sammanfattning av ett planerat projekt. Den kan ligga till grund för såväl etisk bedömning som ansökan av medel.  En projektplan innehåller bland annat en problemformulering som skall vara tydlig och väl formulerad samt relevant för aktuellt huvudområde. Vidare väl förankrad i vetenskaplig litteratur. Problemformulering ligger sedan till grund för uppbyggnaden av bakgrunden och den metod som väljs och beskrivs i projektplanen.

    • Design- och teori seminarium Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Bedömningskriterier projektplan Fil
     193.5Kb Word-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
    • Bedömningskriterier för projektplan Fil
     143.2Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
    • Fördelning av handledare och examinator Fil
     12.7Kb Word 2007-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Pia Lundqvist
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Bengt Sivberg
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Inger Hallström
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning opponentskap Fil
     13.6Kb Word 2007-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Uppsatsmanus (examensarbete)

    • Uppsatsmanus (examensarbete) Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Uppsatsmanus - Examinator Pia Lundqvist Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Uppsatsmanus - Examinator Inger Hallström Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Uppsatsmanus - Examinator Bengt Sivberg Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning opponentskap den 14/11 Fil
     12.6Kb Word 2007-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Fördelning opponetskap den 19/12 Fil
     13.7Kb Word 2007-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Magisteruppsats - Examensarbete

    ...

    • Magisteruppsats Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Examensarbete - Examinator Pia Lundqvist Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om
     • du tillhör grupp Pia Lundqvist
     • du tillhör grupp Alla studenter
    • Examensarbete - Examinator Inger Hallström Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om
     • du tillhör grupp Inger Hallström
     • du tillhör grupp Alla studenter
    • Examensarbete - Examinator Bengt Sivberg Forum
     Begränsad Endast tillgängligt om
     • du tillhör grupp Alla studenter
     • du tillhör grupp Bengt Sivberg
    • Fördelning Opponentskap den 16/1 Fil
     14Kb Word 2007-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

    ...

    • Presentation Bok
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
    • Populärvetenskaplig presentation 2019-01-18 Fil
     78.9Kb PDF-dokument
     Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Efter examination inför Ladokrapportering och ansökan om examen

   • Kursvärdering

    Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.