Innehåll

 • Allmänt

   

   

  Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2018
  Kurstid 2018-09-03 - 2018-10-14

  Schemat är uppdaterat den 2018-09-17

  • Kursmeddelande Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Examinationsöversikt Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Libguide - specialistutbildning inriktning barnsjukvård URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mapp Kursdokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Gruppindelning Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Studiegruppskontrakt Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Anvisningar för skriftliga aktiviteter Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Case inom neonatal vård

  Vården av för tidigt födda barn i Sverige är framgångsrik och har lett till att allt fler barn behandlas på våra neonatalavdelningar och överlever. Både den medicinska vården och omvårdnaden har gjort stora framsteg till gagn för barnen och deras föräldrar. För att mötet med barnen och dess närstående skall bli så bra som möjligt behöver en barnsjuksköterska ha specifik kunskap, färdighet och kompetens inom neonatal vård och neonatal intensivvård. 

  • Case med inriktning specifik omvårdnad inom neonatal vård/intensivvård Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Case Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Case - fördelning Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Case Neo
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Uppdaterad Case mall Fil
   30.5Kb Word document
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Case inom pediatrisk intensivvård

  Andelen barn som vårdas inom pediatriks intensivvård ökar relaterat till att fler barn med svåra diagnoser idag går att behandla. Framför allt inom barnhjärtsjukvård har stora framsteg I behandlingar gjorts men även barn med onkologiska diagnoser och trauma vårdas I dag på våra pediatriska intensivvårdsavdelningar. För att möten med barnen och dess närstående skall bli så bra som möjligt behöver en barnsjuksköterska ha specifik kunskap, färdighet och kompetens inom pediatriks intensivvård. 

  • Case med inriktning specifik omvårdnad inom pediatrisk intensivvård Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Case Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Case - fördelning Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Case Pediatrik
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Opponentskap - fördelning Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Neonatalvård-/intensivvård och Pediatrisk intensivvård

  För att kunna ge relevant och god vård till barn som är i behov av högteknologisk vård krävs specifik kunskap i både pediatrik och intensivvård.

  • Tentamen i neonatalvård/-intensivvård och pediatrisk intensivvård Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Tentamensområden Fil
   164.3Kb PDF document
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Exempel Läkemedelsräkning Fil
   15.6Kb Word 2007 document
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Prekliniskt moment inom neonatal och pediatrisk intensivvård

  För att kunna ge relevant och god vård till barn som är i behov av intensivvård krävs förutom specifik kunskap i intensivvård även färdigheter i akut omhändertagande där insatser som kräver t.ex. avancerad hjärt- och lung räddning (A-HLR) ingår.

  • Prekliniskt moment Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Gruppindelning Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress. Om du inte ser den där har den skickats till den e-postadress du uppgett i Ladok. Om Du vet att e-postadressen i Ladok inte är aktuell, vänligen gå in i Studentportalen och ändra till en fungerande och akutell e-postadress.